Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Genteknik

 

 

Genteknik, eller genetisk modifiering, var en process där en organisms DNA ändrades selektivt på ett konstgjort sätt. Gentekniken användes ofta för att ta fram "anpassade" organismer, t.ex. för jordbruket eller medicinen. Ibland användes tekniken för att framställa biogeniska vapen. Genetiska fel på människor korrigerades ofta med hjälp av genteknik. Mer tveksamt var att använda gentekniken för att genetiskt förstärka sinnen, fysisk styrka, intelligens m.m. Denna form kallades för eugenetik.

 

 

Människan

 

 

Under slutet av 1900-talet ledde utvecklingen av genetiskt förstärkta människor till de s.k. eugenetiska krigen. "Supermänniskor" som Khan Noonien Singh hade som mål att ta över makten.

 

Genetisk modifiering bannlystes på jorden i början av 2100-talet, bl.a. för att man var rädda att skapa nya genetiskt förstärkta tyranner som Khan. Ett annat skäl var att det fanns risk för att föräldrar skulle känna sig frestade att genetiskt modifiera sina barn för att de skulle lyckas bättre i samhället. Gentekniken fick inte heller användas för att bota allvarliga sjukdomar.

 

 

 

Vissa, som genetikern Arik Soong, menade att det var bekvämt för människan att fördöma genetisk förbättring av människan, eftersom det betraktades som något naturligt ont efter de eugenetiska krigen. Han hävdade att roten till problemet inte var själva tekniken, utan människans oförmåga att använda tekniken på ett klokt sätt. Kommendör Jonathan Archer utryckte sin förhoppning för Soong att genteknik, som kunde bota livshotande sjukdomar, en dag skulle bli tillåten.

 

 

 

På flera planeter grundades isolerade kolonier, som GenomkoloninMoab IV som uppfördes 2168. Kolonin blev ett framstående och lyckat exempel på genteknik för människan, där varje individ skräddarsyddes genetiskt från födseln för att utföra en bestämd uppgift i samhället.

 

När USS Enterprise-D besökte kolonin för att rädda den från en neutronstjärna på kollisionskurs, valde emellertid många kolonister att lämna kolonin, vilket hade en förödande effekt på kolonin då samhällsstrukturen förstördes.

 

 

 

Från början av 2300-talet tillät Federationen begränsad användning av genteknik för att behandla genetiska sjukdomar. Genetiskt förstärkta personer tilläts emellertid inte att tjänstgöra i Stjärnflottan.

 

 

Dominion

 

 

Dominions Grundare (en grupp av formskiftare) utförde omfattande genetiska modifieringar på de två arter som tjänade dem, Jem'Hadarerna och Vorta. Anledningen var att de skulle fungera bättre i sina roller som tjänare och inpräglas en fanatisk hängivenhet för Grundarna.

 

Enligt legenden var Vorta ursprungligen primitiva aplika varelser som gavs ett utvecklat intellekt, medvetande och förmågan att känna av Grundarna efter att de hjälpt en formskiftare att fly.

 

Dominion skapade även biogeniska vapen med hjälp av gentekniken, som t.ex. den pest (blight) som de släppte lös på teplanerna i Teplansystemet efter att dessa motsatt sig Dominions kontroll.

 

 

Sulibaner

 

 

Under 2000-talet var inte sulibanerna mer utvecklade än människorna. Ett antal sulibaner från en grupp känd som Sulibanränksmidarna modifierades emellertid genetiskt tack vare en mystisk humanoid* från 2700-talet. Bland förstärkningarna märktes underhudspigmentfickor, en biohärmande dräkt och ögon med sammansatta näthinnor. De genmodifierade ögonen kunde upptäcka objekt som inte ens rymdskeppens sensorer klarade av. Sulibanerna betraktade dessa "förstärkningar" som "framsteg".

 

 

 

*= Det framkom senare att den mystiska humanoiden sannolikt var en framtida Jonathan Archer som fått sitt liv förlängt genom sulibansk genteknik (det är dock osäkert om han någon gång flyttades framåt i tiden). Den senare Archer ville korrigera misstag som skett i historien via sulibanerna och den yngre Archer.

 

 

Klingoner

 

Antaak före genmodifiering

Antaak efter genmodifiering

 

År 2154 räddade klingonska vetenskapsmän, under forskningsledaren Antaak, flera genmodifierade människoembryor (kvarlämnade från de eugenetiska krigen) från en kapad, tidigare stulen, rovfågel. I rädslan över att människorna skulle kunna krossa imperiet om Federationens rymdskepp bemannades med genmodifierade människor, inledde klingonerna ett eget projekt för att skapa genmodifierade klingoner.

 

 

 

Försöket misslyckades dock i grunden. De skapade klingonerna fick visserligen ökad styrka och högre intelligens, men började också uppvisa mänskliga egenskaper och få mänskliga attribut. Slutligen dog de genmodifierade klingonerna en kvalfylld död när det oförenliga DNA:et resulterade i att nervsystemet bröt samman.

 

 

 

Klingonska forskare lyckades emellertid så småningom stabilisera det förändrade DNA:et, men till priset av att alla genetiska förbättringar försvann. Det enda som blev kvar var den yttre likheten med människan. Långt in på 2200-talet fanns dessa likheter kvar hos ättlingarna till de genmodifierade.

 

 

Övriga arter

 

Gentekniken hade använts på Denobula sedan 1900-talet och varit till stor nytta.

 

Tosk skapades via gentekniken av Jägarna (Hunters) för att utgöra bytet vid traditionella jakter.

 

Son'a använde genetisk manipulering som ett av flera sätt för att fördröja åldrandet.

 

 

 

Brunalier var duktiga på genteknik, och använde tekniken för att skapa modifierade grödor som kunde överleva på deras, av borgerna, förstörda hemvärld. De genmodifierade även vissa av sina barn för att producera sjukdomsalstrande organismer som var dödliga för borgerna. Barnen tilläts sedan att bli assimilerade så att de kunde sprida infektionen till de borgfarkoster de befann sig på.

 

 

Genetisk omsekvenator

 

 

En genetisk omsekvenator var en apparat som användes för att ändra DNA.

 

Brunalicivilisationen i deltakvadranten konstruerade en genetisk omsekvenator från förstörda rymdskepp. Omsekvenatorn användes bl.a. för att skapa genmodifierade grödor som kunde överleva i de svåra villkoren på brunaliernas ödelagda hemplanet.

 

Även om det inte direkt angavs användes apparaten sannolikt även för att genmodifiera barnen (t.ex. Icheb) som producerade det rymdburna anti-borgviruset.

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter