Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

GenteknikGenteknik innebär att en organisms DNA ändras i utvalda delar på konstgjord väg. Gentekniken används ofta för att skapa anpassade organismer, som inom jordbruket eller medicinen, eller för att tillverka biogeniska vapen. Inom Federationen utgör gentekniken ett sätt att korrigera DNAt på intelligenta varelser som lider av genetiska fel. En mer tveksam tillämpning har setts vid förstärkningen av individuella egenskaper, som förbättrade sinnen, ökad styrka, högre intelligens, etc.

Gentekniken förekommer inte enbart inom Federationen, utan används även av breener, Jem'Hadarer, art 8472 och xindier.

Huvudskälet till att de eugenetiska krigen (eng: eugenic wars) startade under 2000-talet var framställningen av övermänniskor. Genetiskt förstärkta individer som Khan Noonien Singh försökte tillgripa sig makten. (Space Seed) Genetikern Arik Song menade att det inte var tekniken som var orsaken till problemet, utan människornas oförmåga att använda den på ett klokt sätt. (The Augments)

Under 2300-talet tillät Federationen en begränsad användning av gentekniken för att korrigera genetiskt relaterade medicinska åkommor. Genetisk förstärkta individer tilläts dock inte att arbeta inom Stjärnflottan och var speciellt bannlysta från att studera medicin. (Genesis, Doctor Bashir, I Presume)
Text markerad med denna färg är ej kanon
En vetenskaplig kommentar

Gentekniken är en DNA-manipulerande/modifierande/delande teknik som direkt ändrar generna i levande celler. Tekniken innebär att man antingen klonar eller förändrar strukturen och egenskaperna i generna direkt, och inte indirekt som vid traditionell konstgjord befruktning. Gentekniken har med framgång använts för att förbättra grödor, tillverka syntetiskt insulin genom användning av modifierade bakterier, och uppfödning av nya typer av försöksmöss.

Genteknik som är anpassad för människor har redan visat sig effektiv vid behandling av vissa ärftliga genetiska sjukdomar. Gentekniken har potential att ändra människornas utseende, anpassningsbarhet, intelligens, karaktär och beteende. Men denna typ av genteknik besväras av stora etiska problem och anses kontroversiell.

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter