Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Styrraketer

Styrraketerna (Eng: maneuvering thrusters) på federationsskeppen är en typ av reaktionsbaserade lågeffekts strålmotorer (Eng: Reaction Control System (RCS) thrusters). Varje skepp använder en uppsättning huvudmotorer för större positions- och attydändringar, och ett antal mindre hjälpmotorer för finjusteringar. Systemet är i första hand avsett att nyttjas vid hastigheter lägre än ljusets. Motorerna används för att synkronisera skeppets bana med rymdstationers, manövrera i läge för dockning, och stabilisera skeppet i xyz-led.

Varje styrraket består av en gasfusions reaktionskammare, en magnetohydrodynamisk energiflödesfälla, och övre och undre utblåsningsmunstycken. Bränslet deuterium för varje fusionskammare förvaras i direktåtkomliga arbetsbehållare, som fylls på vid behov från huvudtankarna placerade skyddade centralt i skeppet.
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter