Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Artificiell gravitation

Artificiell gravitation (Eng. artificial gravitation) innebär att man på konstgjord väg skapar en tyngdkraft som liknar jordens så att arbetet i rymden underlättas. På federationens rymdskepp och rymdstationer skapas tyngdkraften med hjälp av en "artificiell gravitations"generator. Generatorn skapar ett gravitomagnetiskt fält som leds genom duraniumplattor placerade direkt under golvet på skeppet eller stationen. Därvid kan gravitationen ändras från 0g (tyngdlöshet) till ungefär 1g (tyngdkraften på jorden).
Text markerad med denna färg är ej kanon
En vetenskaplig kommentar

Konstgjord gravitation kan i dagsläget enbart skapas genom att t.ex. ett rymdskepp roterar kring sin axel, accelererar eller bromsar in. Effekten av detta är att varje föremål inuti skeppet drivs ut mot skrovet, vilket upplevs som en gravitation riktad utåt - vid rotation ofta refererad till som centrifugalkraft.

Under 2006 hävdade en forskargrupp finansierad av ESA att de skapat en apparat som bestod av en roterande supraledare, vilken skulle ha producerat ett kraftfullt gravitomagnetiskt fält. Mätningarna antydde att gravitationen skulle ha ökat med 2%. Försöket sägs ha upprepats av NASA, men inga rapporter om något resultat har lämnats ut därifrån.

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter