Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Replikatorer

En replikator (Eng. replicator) är en maskin som genom transportörteknik avmaterialiserar materia och återmaterialiserar materia i en annan form. Till skillnad från transportören arbetar inte replikatorn på kvantnivå utan på molekylär nivå. Datorn läser av objektets molekylstruktur och använder sedan en kompressionsalgoritm för att spara minne. Utifrån den sparade mallen skapas sedan kopior av det ursprungliga objektet.

 

För att illustrera den generella gången kan vi se hur vatten skulle skapas (de första två stegen behövs förstås egentligen inte för vatten):

  • Datorn avsöker ett prov med vatten
  • Vattnets molekylstruktur sparas som en kemisk formel
  • Rymdskeppet söker upp stoftmoln eller nebulosor (rika på materia)
  • Råmaterian samlas in och omvandlas till energi
  • Energin överförs till väte- och syremolekyler enligt en lagrad molekylstrukturmall
  • Väte- och syremolekylerna sparas i stora tankar
  • Replikatorn arrangerar väte- och syremolekylerna i enlighet med den kemiska formeln
  • Vattnet är skapat, och kan skapas på nytt, nu direkt utifrån formeln
Text markerad med denna färg är ej kanon

Nyheter: 070617

 

Nyheter: 080827

 

Nyheter: 091113

 

Nyheter: 110518

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter