Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Om planeters namn

I Star Trek dyker det ständigt upp namn Beta III eller Sol IV vilket kan kännas förvirrande. Dock finns det en logik bakom denna namngivning som jag tänkte förklara här.

De flesta bebodda solsystem har flera planeter. Antingen kan man ange planetens namn (tex Jupiter) eller namnge solens/solsystemets namn plus ett nummer skrivet med Romerska siffror. Detta fås genom att man ser till vilken placering planeten har från solen räknat. Jorden kan då heta Sol III och Jupiter Sol V. Planet nr 1 är alltid den som är närmast systemets stjärna. Eventuella månar betecknas med planetens nr plus en bokstav. Vår egen måne heter därför Sol IIIa.

Det vanligaste är att bebodda planeter har numren II till IV. Alltså ligger ungefär där Venus - Mars ligger i vårt solsystem. Detta är den zon där det med stjärnor av Sol typ är störst chans att en planet utvecklar intelligent liv.
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter