Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Stjärnbilder

Stjärnbilden Orion

 

En stjärnbild är en grupp av stjärnor som är relaterade till varandra på ett särskilt sätt sett från en bestämd planet. Stjärnbilden täcker en internationellt definierad (av IAU) area av himmelssfären. Arean innefattar viktiga - ofta klart lysande - stjärnor som ligger skenbart nära varandra i ett igenkännbart mönster.

 

Berömda stjärnbilder som kan ses från Jorden är t.ex. Orion och Lejonet. Andra berömda stjärnbilder som bara kunde ses från planeter utanför solsystemet var t.ex. Budbärarna (från Bajor och DS9) och Stora hornet (från hemvärlden Brunali).

 

 

 

Stjärnbilderna i listan nedan visades på en skärm i briefingrummetUSS Enterprise år 2266 när besättningen gick igenom stjärnkartor.

 

Natthimmelsbilderna visar stjärnbilderna och deras latinska namn.

 

För angivna himmelsobjekts exakta positioner, se dokumentet Stjärnkartor.

 

Stjärnbilder sedda från Jorden (24)

 

 

 

Stjärnbilder sedda från Jorden

 

Andromeda

 

*

 

Andromeda är en stjärnbild mest känd för att innehålla Andromedagalaxen.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

M32, M110

Satellitgalaxer till Andromedagalaxen

Groombridge 34

Ett stjärnsystem i alfakvadranten beläget mindre än 11,7 ljusår från solen. Systemet innehåller dubbelstjärnorna Groombridge 34 A och Groombridge 34 B.

Ross 248

En liten stjärna i alfakvadranten ungefär 10,3 ljusår från solen.

 

Andromeda på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Väduren

 

*

 

Väduren är en stjärnbild som visas på den norra stjärnhimlen under vintern. Den var en av de 48 stjärnbilder som listades av den antike astronomen Ptolemaios i hans samlingsverk Almagest.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Hamal

Den ljusstarkaste stjärnan i Väduren. Den har en skenbar magnitud på +2,2.

Mesarthim

En vacker dubbelstjärna med en blå och en vit komponent av samma ljusstyrka som befinner sig 7,8 bågsekunder från varandra.

U Arietis

Den ljusstarkaste variabelstjärnan i stjärnbilden.

 

Väduren på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Kusken

 

*

 

Den stora stjärnbilden Kusken ligger strax norr om himmelsekvatorn och syns bäst på vinterkvällar.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Capella

Capellasystemets huvudstjärna. Systemet hade minst fyra planeter, och en av dem, Capella IV, var bebodd av en infödd art (capellaner). Systemet fanns i alfakvadranten. Dess plats i Vintergatan fanns avbildad på en av Federationens stjärnkartor 2293.

Beta Aurigae

Ett planetsystem i Vintergatan. Dess plats i Vintergatan fanns avbildad på en av Federationens stjärnkartor 2293. År 2269 skulle USS Potemkin möta USS Enterprise i Beta Aurigae-systemet för att bedriva gravitationsstudier av effekterna från de två större binära stjärnorna i Beta Aurigae-systemet.

 

Kusken på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Kräftan

 

*

 

Kräftan är en relativt liten stjärnbild på ekliptikan. Den ligger mellan Tvillingarna i medurs riktning och Lejonet i moturs.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

NGC 2812

År 2374 visades denna galax på en stjärnkarta över sektor 441 med objekt i och runt Törnesnåret.

 

Kräftan på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Stora hunden

 

*

 

Stora hunden är en stjärnbild på södra stjärnhimlen.

 

Stora hunden innehåller Sirius, eller hundstjärnan som den också kallas, som är den klart starkast lysande stjärnan på natthimlen. I stjärnbilden finns även den röda hyperjätten VY Canis Majoris, som är den största stjärna som hittills upptäckts.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Sirius

Ett stjärnsystem i alfakvadranten, ca. 8,6 ljusår från solen. Stjärnan är egentligen en dubbelstjärna (Sirius A och Sirius B). Systemet hade minst nio planeter varav en var bebodd, Federationsmedlemmen Sirius IX. I det sena 2000-talet skrevs Siriusfördraget under här, vilket fick kriget mellan Jorden och Kzinti att upphöra. Under 2300-talet bildades Sirius Cybernetics Corporation (tillverkade och utformade cybernetiska komponenter) på Sirius IX.

 

Sirius B

 

Stora hunden på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Lilla hunden

 

*

 

Lilla hunden är en liten stjärnbild på norra stjärnhimlen.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Procyon

Ett stjärnsystem, 11,4 ljusår från Jorden, i alfakvadranten. Procyon var en dubbelstjärna med minst fem planeter.

I en alternativ framtid besegrades sfärbyggarna i Slaget om Procyon V under 2500-talet.

 

Lilla hunden på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Valfisken

 

*

 

Valfisken är en stjärnbild på södra stjärnhimlen. Stjärnbilden är ett sjömonster i grekisk mytologi. Idag kallas den ofta för bara valen.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Ceti Alfa

Klass K-stjärna av magnitud +5 i Ceti Alfa-systemet (Betakvadranten).

 

När xindi år 2165 förstörde Jorden i den alternativa tidslinjen, gömde Yerdrin Lek sitt skepp strax utanför Ceti Alfas kromosfär efter att han följt efter dr Phlox till systemet. Trots det upptäcktes han av Enterprise när skeppet uppsnappade en intermittent duraniumsignatur.

Omicron Ceti

Huvudstjärnan i Omicron Ceti-systemet. I systemet låg den befolkade planeten Omicron Ceti III. På planeten fanns under 2200- och 2300-talet en Federationskoloni.

Tau Ceti

Stjärnan i Tau Ceti-systemet, ungefär 11,9 ljusår från Solen i alfakvadranten. Systemet innehöll tre befolkade planeter: Tau Ceti Prime, Tau Ceti III, Tau Ceti IV.

 

Resenären kom från Tau Ceti-systemet.

 

År 2151 var systemet platsen för Tau Ceti-överenskommelsen, ett fredsavtal mellan Vulcans högsta kommando och Andoriska imperiet.

 

År 2268 besegrade USS Enterprise, under kommendör James T Kirk, en romulansk farkost nära Tau Ceti med hjälp av Cochranes inbromsningsmanöver.

 

År 2358 avled viceamiral Kathryn Janeways far under Tau Ceti Primes polaris.

NGC 321

En stjärnhop som innehöll stjärnan Eminiar och de bebodda planeterna Eminiar VII och Vendikar (Alfakvadranten). Federationen upprättade en fördragshamn på Eminiar VII för att minska spänningarna mellan eminiarer och vendikarer.

 

Valfisken på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Duvan

 

*

 

Duvan är en liten matt och ganska oansenlig stjärnbild på södra stjärnhimlen som skapades i slutet av 1500-talet. Den befinner sig strax söder om Stora hunden och Haren.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Alfa Columbae

Den ljusstarkaste stjärnan med magnituden 2,60. Den är en blåvit stjärna som misstänks vara en variabelstjärna. Stjärnan befinner sig 268 ljusår från Jorden.

Beta Columbae

En orange jättestjärna med magnituden 3,12. Stjärnan befinner sig 86 ljusår från Jorden.

NGC 1851

En klotformig stjärnhop med magnituden 7,3. Den befinner sig 35 000 ljusår från Jorden.

 

Duvan på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Svanen

 

*

 

Svanen är en stjärnbild på norra stjärnhimlen, öster om Lyran och norr om Örnen. Den ligger i Vintergatans plan.

 

När Doktorn var på en träff med Denara Pel, i en holografisk framställning av Mars, pekade han ut Svanen som en av alla stjärnbilder som kunde ses från Mars.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

61 Cygni

Ett stjärnsystem i alfakvadranten som befinner sig 11,4 ljusår från Solen. Systemet består av en dubbelstjärna (61 Cygni A och 61 Cygni B). Cygni var en av grundarna av Federationen. Den femte planeten i systemet var tellariternas hemvärld.

Beta Cygni

Ett planetsystem, 430 ljusår från Solen, som omfattade sektorerna 21538 och 23079. Tillsammans med Beta Mahoga-systemet var Beta Cygni platsen för en planetär kartläggning som utfördes av Excelsior-skeppet USS Fearless under 2360-talet.

Deneb

Huvudstjärnan i det bebodda Deneb-systemet. Stjärnan är en mycket ljusstark blåvit superjätte som befinner sig drygt 2000 ljusår från Solen.

 

Bortom Deneb låg Cygnus Reach, ett stort outforskat område som inte utforskades förrän år 2364, då av USS Enterprise-D.

Omega Cygni XIV

En bebodd planet i alfakvadranten, omkring 400 ljusår från Solen, och med centralstjärnan Omega Cygni. Strax före Stjärndatum 4978 (2269) besökte Harry Mudd Omega Cygni XIV, där han inledde en lönande bluffhandel med invånarna.

Cygnia Minor

En befolkad planet och platsen för en Federationskoloni. I närheten fanns de likaledes befolkade planeterna Planet Q och Benecia (Beneciakolonin). År 2266 hotades befolkningen på kolonin av svält.

Veilnebulosan

Även känd som Cygnusslingan, var en supernovarest. I astrometricslabbet på USS Voyager fanns nebulosan avbildad.

 

Veilnebulosan

 

Svanen på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Floden Eridanus

 

*

 

Floden Eridanus är en stjärnbild på södra stjärnhimlen. Den är en av stjärnhimlens största stjärnbilder och innehåller en av de ljusstarkaste stjärnorna på södra stjärnhimlen (Achernar).

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Delta Rana-systemet

Ett planetsystem, 29,4 ljusår från Solen, i Federationsrymd som inte låg långt från rymden för den utdöda arten husnockerna.

 

År 2366 förstörde husnockerna Federationens bosättning på Delta Rana IV. Rymdskeppet USS Enterprise-D konstaterade senare att det bara fanns en överlevande i bosättningen, Kevin Uxbridge. Uxbridge, som egentligen var en douwd med gudalika krafter, hade dödat samtliga husnocker (över 50 miljarder!) som hämnd för att de dödat hans hustru.

Epsilon Eridani

En stjärna som låg 10,5 ljusår från Solen i alfakvadranten. I systemet fanns planeten Axanar, befolkad av de långlivade och dubbelkönade axanarerna.

Sigma Eridani

En stjärna med ett tillhörande obefolkat planetsystem. År 2366 var Excelsior-klasskeppet USS Grissom i systemet när det kontaktades av USS Enterprise-D för att få en leverans av hytritium (som skulle användas för att bekämpa en kontaminering ombord).

40 Eridani A (Vulcan)

En stjärna, 16,4 ljusår från Solen, i solsektorn (sektor 001) och i alfakvadranten. Planeten Vulcan beboddes av vulcanerna. Vulcan-systemet innehöll ett stort Federationsvarv. Vulcanerna var med vid bildandet av både Koalitionen av planeter 2155 och Federationen 2161.

Acamar

Huvudstjärnan i Acamar-systemet som befinner sig 161 ljusår från Solen. I systemet fanns planeten Acamar III, befolkad av warpkapabla humanoider.

 

40 Eridani A

 

Floden Eridanus på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Ugnen

 

*

 

Ugnen är en stjärnbild på södra stjärnhimlen. Den namngavs av den franske astronomen Nicolas Louis de Lacaille 1756.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Fornax-katastrofen

Katastrofen ägde rum i en holografisk verklighet någon gång runt 2383. En stjärna som fick ett novautbrott hotade en koloni, men USS Enterprise-D, under kommendör Jean-Luc Rikers (son till William T Riker) befäl, kom i tid för att rädda samtliga kolonister.

Alfa Fornacis

En dubbelstjärna, där båda är gula stjärnor (den ena med magnituden 3,9 och den andra med magnituden 6,5 [46 ljusår från Jorden. Dessutom troligen en variabelstjärna]).

Beta Fornacis

En gulaktig jättestjärna med magnituden 4,5 och 169 ljusår från Jorden.

 

Ugnen på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Tvillingarna

 

*

 

Tvillingarna är en av stjärnbilderna på ekliptikan med flera ljusstarka stjärnor som nästan bildar en rektangel. Ljusstarkast är stjärnorna Alfa Geminorum (Castor) och Beta Geminorum (Pollux).

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Beta Geminorum

Huvudstjärnan i Beta Geminorum-systemet i alfakvadranten. Dess plats i Vintergatan visades på en Federationskarta år 2293. Systemet låg mellan Tholiansammanslutningen och Romulus. Beta Geminorum är en orange jättestjärna på 33,7 ljusårs avstånd. Stjärnan, som ingår i ett planetsystem, har en magnitud på 1,1.

Iota Geminorum

Huvudstjärnan i Iota Geminorums planetsystem. Planeten Iota Geminorum IV var tribblernas hemvärld. Iota Geminorum (Propus) är en gul, relativt sval variabelstjärna på drygt 120 ljusårs avstånd från Solen. Dess magnitud är 3,8.

 

Tvillingarna på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Lejonet

 

*

 

Lejonet är en stjärnbild på zodiaken (passeras ofta av planeter). Norr om Lejonet ligger stjärnbilden Lilla Lejonet. Lejonet är en av de stjärnbilder som är lättast att känna igen på himlen på grund av sina ljusstarka stjärnor som markerar dess distinktiva form.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Regulus

Huvudstjärna i det bebodda Alfa Leonis-systemet. Två planeter, Regulus III och Regulus V, hade infött liv. Noterbart liv på Regulus V var de jättelika ålfåglarna och de reguliska blodmaskarna. Alfa Leonis-systemet befann sig tre hundra ljusår från Bajor. Regulus (egentligen Regulus A) är en av de starkast lysande stjärnorna på natthimlen. Alfa Leonis-systemet innehåller hela fyra stjärnor, där den blåvita Regulus A syns klarast på natthimlen. Avståndet till systemet är ca. 79 ljusår.

Omega Leonis sektorblock (Block 27)

Block 27 (i betakvadranten) innehöll sektor 70, mer känd som Qo'noS-sektorn. I sektor 70 fanns klingonernas kärnsystem med hemvärlden Qo'noS. I sektorerna 04-70 låg det ogästvänliga ingenmanslandet Badlands.

Wolf 359 (CN Leonis)

En ung röd dvärgstjärna i Wolf-systemet, ungefär 7,8 ljusår från Solen i alfakvadranten. Systemet var mest känt som platsen för den historiska och förödande drabbningen med borgerna i Slaget om Wolf 359. Wolf 359 är en av Jordens närmaste grannar och en flarestjärna.

 

Regulus

 

Lejonet på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Haren

 

*

 

Haren är en stjärnbild på södra stjärnhimlen som befinner sig direkt söder om stjärnbilden Orion och himmelsekvatorn. Den är lätt att känna igen då den har en viss likhet med en hare.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Arneb (Alfa Leporis)

En stjärna som syntes från Ten Forward när USS Enterprise-D låg nära den bebodda planeten 'aucdet IX. Wesley Crusher pekade ut den när Guinan frågade vad han såg genom fönstret. Alfa Leporis är en röd jättestjärna, och den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden. Den befinner sig ca. 2000 ljusår från Solen och förväntas så småningom explodera i en supernova.

 

Haren på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Vågen

 

*

 

Vågen är en ganska matt stjärnbild på södra stjärnhimlen i zodiaken. Inom stjärnbilden fanns flera begåvade metallsmeder som skapade ett armband i titan för översköterskan Christine Chapel.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Gliese 581

Denna röda dvärgstjärna på ungefär 20 ljusårs avstånd har ett planetsystem som innehåller minst sex planeter. Både Gliese 581 d och Gliese 581 g anses vara några av de troligaste kandidaterna för liv. Gliese 581 c betraktas som den första planet som man funnit befinna sig inom en stjärnas beboeliga zon. Gliese 581 e kan vara en av de planeter man hittat som har lägst massa.

 

Gliese 581

 

Vågen på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Lodjuret

 

*

 

Lodjuret är en stjärnbild på den norra stjärnhimlen. Namnet kommer från att det är en så ljussvag stjärnbild att man "behöver ett lodjurs ögon" för att se den. De ljusstarkaste stjärnorna bildar en svagt skönjbar sicksacklinje.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Alsciaukat (31 Lyncis)

Stjärnan är den enda namngivna stjärnan i stjärnbilden. Den är en orange jättestjärna med magnitud +4,25, och befinner sig 389 ljusår från Solen.

 

Lodjuret på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Enhörningen

 

*

 

Enhörningen är en relativt svag stjärnbild på södra stjärnhimlen. Den är inte så lätt att se med blotta ögat då den bara har ett fåtal klart synliga stjärnor.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Alfa Monocerotis

En orange jättestjärna som är ljusstarkast i stjärnbilden, och som närmar sig slutet av sitt liv. Stjärnan befinner sig 144 ljusår från Solen.

V838 Monocerotis

En röd variabel superjättestjärna som fick ett våldsamt utbrott under 2002, varvid dess ljusstyrka under en kort period ökade med en faktor på 10 000. Den blev då den ljusstarkaste stjärnan på hela stjärnhimlen. Efter sig lämnade den ett stort omgivande stoftmoln. Stjärnans avstånd från Solen är knappt 20 000 ljusår.

 

V838 Monocerotis

 

Enhörningen på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Orion

 

*

 

Orion är en stjärnbild som kan ses från Jorden. De mest framträdande objekten är stjärnorna Betelgeuse, Rigel, Bellatrix, Alnitak, Alnilam och Mintaka samt Orionnebulosan. Orions bälte är ett band med stjärnor ungefär mitt i stjärnbilden.

 

James T Kirk pekade en gång ut Orions bälte för Edith Keeler när han 1930 var fast på Jorden.

 

År 2367 kunde René Picard se stjärnbilden Orion från sitt hem i La Barre, Frankrike.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Orionsystemet

Ett befolkat stjärnsystem i alfakvadrantens Orionsektor. Huvudstjärnan i systemet är Pi3 Orionis. På den tredje planeten i systemet fanns orionerna. Pi3 Orionis befinner sig 26,3 ljusår från Solen.

Betelgeuse

Huvudstjärnan i Betelgeuse-systemet. Stjärnsystemet tillhörde Federationen från 2200-talet och framåt. Planeten Betelgeuse II beboddes av betelgeuserna. Betelgeuse är en variabel superjättestjärna som ligger ungefär 640 ljusår från Solen.

Rigel

Huvudstjärnan i Rigel-systemet. Systemet låg i alfakvadrantens Kandari-sektor. Rigel är den ljusstarkaste stjärnan i stjärnbilden, och den sjunde ljusstarkaste stjärnan på natthimlen. Avståndet till Rigel är ungefär 773 ljusår.

Bellatrix

Stjärnan, som är en blå jättestjärna, befinner sig ca. 240 ljusår från Solen. Bellatrix bildade tillsammans med Kessik och FGC-82659 de tre punkter i rymden som definierade gränserna för Deltatriangeln. Det fanns en bosättning på Bellatrix V. Systemet ingick inte i Federationen.

Mintaka

Ett system med fyra stjärnor. Mintaka var en av stjärnorna i Orions bälte. I Mintaka-systemet fanns Mintaka III som var mintakernas hemvärld. Avståndet till stjärnan är ungefär 690 ljusår.

Alnitak

En het blå superjättestjärna som omgavs av flera planeter. En av dessa var bebodd av en civilisation som upptäcktes av Federationen kring mitten av 2200-talet. Alnitak var en av stjärnorna i Orions bälte. Systemet befinner sig ungefär 736 ljusår från Solen.

 

Betelgeuse

 

Orion på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Fiskarna

 

*

 

Fiskarna är en ganska ljussvag stjärnbild på ekliptikan som inrymmer vårdagjämningspunkten. Stjärnorna i Fiskarna är av fjärde magnituden eller ljussvagare.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

TX Piscium

En variabel, intensivt röd kolstjärna som bl.a. på grund av sin intensiva röda färg är lätt att hitta i stjärnbilden.

Van Maanens stjärna

En kompakt vit dvärgstjärna på ungefär 13,9 ljusårs avstånd. Den har 68 % av Solens massa, men är bara en hundradel så stor. Ljuset som sänds ut är lagrad energi, eftersom stjärnan inte längre genererar någon energi.

 

Fiskarna på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Akterskeppet

 

 

Akterskeppet är en stjärnbild på den södra stjärnhimlen. Då Akterskeppet ligger i Vintergatans plan finns det flera stjärnhopar i stjärnbilden. Man har också upptäckt ett antal exoplaneter som kretsar kring stjärnor i denna stjärnbild.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Naos

En ytterst het blåviolett superjätte, och en av de starkast strålande stjärnorna i Vintergatan. Den sänder ut 500 000 gånger mer ljus än Solen, men det mesta ljuset ligger inom det ultravioletta området. Stjärnan befinner sig drygt 1000 ljusår från Solen.

Asmidiske

En gul superjätte som är en av de starkare lysande stjärnorna i stjärnbilden. Dess avstånd från Solen är ca. 1200 ljusår.

 

Naos

 

Akterskeppet på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Skorpionen

 

*

 

Skorpionen är en av stjärnbilderna på zodiaken. Det är en stor stjärnbild som ligger på den södra stjärnhimlen. Inom stjärnbilden finns Vintergatans centrum, och stjärnbilden är därför rik på stjärnor. Objekten inom stjärnbilden är mycket varierande. Bl.a. finns här ovanligt ljusstarka stjärnor, öppna och klotformiga stjärnhopar, ett par upptäckta exoplaneter och planetariska nebulosor.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Antares

En röd superjätte i dubbelstjärnesystemet Antares (Alfakvadranten). Systemet var ett av de avlägsnaste som tillhörde Federationen på drygt 600 ljusårs avstånd från Solen. Systemets invånare var kända under namnet antaraner. De spred sig ut i systemet från hemplaneten Beta Antares IV. De många befolkade planeterna i systemet, bl.a. Andros, var politiskt förenade i Antares Corona Worlds, och representerade i Federationsrådet.

 

Stjärnflottans Beta Antares skeppsvarv låg i omloppsbana runt hemplaneten.

Messier 80 (NGC 6093)

En klotformig stjärnhop som består av hundratusentals stjärnor, och som är en av de tätaste stjärnhoparna i Vintergatan. I april 1860 observerades en nova i stjärnhopen (T Scorpii).

 

Messier 80

 

Skorpionen på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Bildhuggaren

 

 

Bildhuggaren är en liten otydlig stjärnbild på södra stjärnhimlen. Stjärnbilden introducerades av den franske astronomen Nicolas Louis de Lacaille på 1700-talet. Inga stjärnor är särskilt ljusstarka inom stjärnbilden, och de ligger inte särskilt tätt. Det förklaras med att Bildhuggaren innehåller den galaktiska sydpolen, där stjärnorna är få. Den är dock rik på intressanta objekt, och innehåller flera ljusstarka galaxer.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Sculptorgruppen

En mindre samling av ljusstarka galaxer som i genomsnitt befinner sig 6 miljoner ljusår från Vintergatan. Den mest kända galaxen i hopen är den s.k. Bildhuggargalaxen. Galaxen är en s.k. starburstgalax, vilket innebär att den är en stjärnfabrik med osedvanligt intensiv stjärnbildning. Den är en av de ljusstarkaste galaxerna på stjärnhimlen.

Vagnshjulgalaxen

En unik galax på 500 miljoner ljusårs avstånd. För ungefär 300 miljoner år sedan kolliderade två galaxer och gav upphov till en sammansmält galax med en kärna av gamla, gula stjärnor (navet) och en yttre ring av unga, blå stjärnor (hjulringen). Chockvågen från kollisionen utlöste en kraftig stjärnbildning i den yttre ringen.

 

Vagnshjulgalaxen

 

Bildhuggaren på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Oxen

 

*

 

Oxen är en stor och omisskännlig stjärnbild på den norra stjärnhimlen under vinterhalvåret. Det är en av de äldsta stjärnbilderna, och kan härledas ända tillbaka till bronsåldern då den markerade solens läge under vårdagjämningen.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Taurean system

Ett stjärnsystem inom ett område som inte var kartlagt. Den andra planeten i systemet var fram till 2269 endast bebodd av kvinnor, s.k. taureaner.

Aldebaran

Denna röda jättestjärna, 65 ljusår från Solen, omgavs av minst tre planeter, varav en var bebodd. Den aldebaranska dyigeln, aldebaranska ormen och det aldebaranska trumsetet kom alla från detta system.

 

Aldebaran III fanns en Federationsutpost.

Murasaki 312

Ett kvasarliknande elektromagnetiskt fenomen i alfakvadranten, nära Makus III.

 

År 2267 joniserade den en hel sektor, inklusive fyra stjärnsystem. Kvasaren genererade vad som kom att kallas Murasakieffekten.

 

Kommendör James T KirkUSS Enterprise hade en stående order att undersöka objekt som liknade Murasaki 312. År 2367 genomförde USS Enterprise-D en långdistansskanning av Murasakikvasaren.

Alcyone (Eta Tauri)

Den ljusstarkaste stjärnan i Plejaderna, och ungefär 370 ljusår från jorden. Alcyone var hem åt den rymdfarande arten alcyoner.

Plejaderna

En öppen stjärnhop på ungefär 380 ljusårs avstånd, och som låg i alfakvadranten. Den bebodda planeten Velara III och en stjärnbas fanns i närheten av stjärnhopen. Vid stjärndatum 41463.9 kartlade USS Enterprise-D stjärnhopen.

 

Plejaderna

 

Oxen på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

Jungfrun

 

*

 

Jungfrun är en stjärnbild på ekliptikan som kan ses från norra halvklotet. Stjärnbilden är den näst största konstellationen på stjärnhimlen efter Vattenormen. Den är lätt att leta rätt på genom sin ljusstarkaste stjärna Spica. I Jungfrun har man hittat 35 exoplaneter (verifierade) som kretsar kring 29 stjärnor.

 

Några viktiga objekt i stjärnbilden

 

Spica (Alfa Virginis)

En ljusstark stjärna i betakvadranten på 260 ljusårs avstånd från Solen. Spica är en blå jättestjärna och har nio planeter som kretsar kring den. Under 2200-talet tillhörde systemet ett av de avlägsnaste i Federationen, i riktning mot galaxkärnan. På Spica IX fanns en av de största topalingruvorna i Federationen. Det sällsynta ämnet topalin (ununseptium) användes bl.a. i skeppens livsuppehållande system. Spica är den närmaste stjärnan som riskerar att bli en supernova.

Zavijava (Beta Virginis)

En metallrik stjärna i närheten av ekliptikan i betakvadranten som befinner sig 35 ljusår från Solen. I dess planetsystem fanns bl.a. Zavijava V, på vilken det från 2100-talet fanns en människobosättning, Beta Virginiskolonin.

 

Spica

 

Jungfrun på natthimlen.

 

[Index]

 

 

 

* = Från en lek med stjärnbildskort illustrerade av Sidney Hall, London, 1825.

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter