Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Översikt av alfa- och betakvadranten

Rutnätet nedan ger en schematisk bild av alfakvadranten (till vänster om kvadrantgränsen) och betakvadranten (till höger om kvadrantgränsen).

Varje ruta representerar en sektor (c:a 20 ljusår tvärsöver)

Sektorerna (rutorna) som tillhör en nation ger en ungefärlig bild av hur stor nationen är, samt ungefärlig form och placering, i förhållande till andra nationer.

Klicka på texten inuti en sektor för mer information.Neutral sektor

Breen
Sektor som tillhör nation

Romulus
Nationens huvudplanet

Alfa Centauri
Viktig planet eller viktigt stjärnsystem i sektorn (Inom parentes; annat noterbart)

Kvadrantgräns (går genom solsystemet och Vintergatans centrum)

Galaktisk nollmeridian (går genom solsystemet)


Alfakvadranten

Betakvadranten

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Breen Breen xxxxxxxx xxxxxxxx Breen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx Breen Breen Breen Breen xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx Breen Breen Breen Breen Breen UFP UFP UFP UFP UFP
xxxxxxxx xxxxxxxx Breen Breen Breen Breen UFP Izar The Patriarchy UFP UFP Nimbus UFP Gamma Hydra UFP UFP
xxxxxxxx xxxxxxxx Breen Breen Breen Breen First Federation (Fesarius) UFP UFP UFP UFP Romulus Romulan Romulan
xxxxxxxx xxxxxxxx Breen Breen xxxxxxxx xxxxxxxx Breen Cap Breen Ferengi Ferenginar UFP UFP UFP Romulan Romulan Romulan Romulan
xxxxxxxx xxxxxxxx Breen xxxxxxxx xxxxxxxx Breen UFP Denobula Vega Tellar Alfa Centauri Romulan Romulan Romulan Romulan UFP UFP UFP
xxxxxxxx xxxxxxxx Badlands Tzenketh UFP UFP Jorden (Sol) Vulcan Andoria Romulan Romulan Romulan Romulan Iconia UFP UFP UFP
xxxxxxxx xxxxxxxx Tholian Cardassian Cardassia Prime Bajor (DS 9) Trill UFP Orion Regulus Acamar Romulan Tranome Sar Klingon Narendra UFP UFP
Tholian Tholian Tholian xxxxxxxx xxxxxxxx Cardassian Cardassian Cardassian Chin'toka Betazed Risa Xarantine UFP UFP Khitomer Klingon UFP UFP UFP UFP UFP UFP
xxxxxxxx xxxxxxxx Tholian UFP Talarian Talaria III UFP Briar patch Son'a Ba'ku (DS K-7) Qo'noS Klingon UFP UFP UFP UFP UFP UFP
xxxxxxxx xxxxxxxx Tholian Tholian Tholian UFP Galen UFP Talos Sherman's planet Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon
xxxxxxxx xxxxxxxx Tholian Tholian Tholia II Tholian Tholian Tholian UFP UFP UFP UFP UFP UFP Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon
xxxxxxxx xxxxxxxx Tholian Tholian Tholian Tholian UFP UFP UFP UFP El Nath UFP Klingon Klingon Klingon Tiburon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon
xxxxxxxx xxxxxxxx Tholian Tholian UFP Caitian UFP Delphi Ardu UFP Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon
Tholian xxxxxxxx xxxxxxxx UFP UFP UFP UFP UFP Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon Klingon
xxxxxxxx xxxxxxxx UFP UFP UFP UFP UFP UFP UFP UFP UFP Cestus Klingon Klingon Klingon
xxxxxxxx xxxxxxxx Mira UFP UFP UFP UFP Gorn Gorn Klingon Klingon
xxxxxxxx xxxxxxxx Tkonxxxx xxxxx(600 Tkonxxxx

000

Tkonxxxx f.Kr) UFP UFP Kessik, Bellatrix, FGC-82659 Gorn Gorn Metron Metron Klingon
xxxxxxxx xxxxxxxx Tkon Tkon Tkon UFP UFP Metron Metron
xxxxxxxx xxxxxxxx Tkon Tkon Tkon UFP UFP(Översikten är baserad på Star Trek Star Charts från UCIP)
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter