Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Översikt av gamma- och deltakvadranten

Rutnätet nedan ger en schematisk bild av gammakvadranten (till vänster om kvadrantgränsen) och deltakvadranten (till höger om kvadrantgränsen).

Varje ruta representerar en galaktisk sektor (c:a 5000 ljusår tvärsöver)

Sektorerna (rutorna) som tillhör en nation ger en ungefärlig bild av hur stor nationen är, samt ungefärlig form och placering, i förhållande till andra nationer.

Klicka på texten inuti en sektor för mer information.Neutral galaktisk sektor

Outforskad galaktisk sektor inom vintergatan

Borg
Galaktisk sektor som tillhör nation

Omarion Nebula Planetoid
Nationens huvudplanet

Ocampa Takar(USS Voyager)
Viktig planet eller viktigt stjärnsystem i den galaktiska sektorn (Inom parentes; annat noterbart)

Kvadrantgränser (går genom vintergatans centrum)


Gammakvadranten

Deltakvadranten

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Quasar M80xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Borgxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kazonxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Borg Ocampa Takar(USS Voyager)
xxxxxxxx xxxxxxxx Quasar M39xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Borg (Northwest Passage)
xxxxxxxx xxxxxxxx Brax Erabus (Quadros-1 probe) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Borg Borg Borg Krenim B'Omar
xxxxxxxx xxxxxxxx Lantar Nebula Omarion Nebula Planetoid Dominion xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Borg Hirogen Borg Unicomplex Q-Continuum Portal (supernova)
xxxxxxxx xxxxxxxx Idran (Bajor worm hole) Jenkata Nebula xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Borg Malon Borg
xxxxxxxx xxxxxxxx Chamra Vortex The Ancient Humanoids xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Devore Borg Borg
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx(4000

000

000 f.Kr) Borg Borg Borg
xxxxxxxx xxxxxxxx The Ancient Humanoids Borg Borg Borg Borg Borg
xxxxxxxx xxxxxxxx Quasar M92xxxxx Borg Borg Borg Borg (Borg Transwarp Hub)(Översikten är baserad på Star Trek Star Charts från UCIP)
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter