Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Asteroidbälten

 

Asteroidbälte

 

Ett asteroidbälte eller asteroidfält är en samling asteroider som kretsar i en gemensam omloppsbana runt en stjärna, i allmänhet en ringformad bana. Det finns dock en särskild typ av asteroider, s.k. trojanska asteroider, som i stället samlas i en planets lagrangepunkter. I bestämd form syftar asteroidbältet på det bälte som finns mellan Mars och Jupiters omloppsbanor. För solsystem utanför vårt eget används den sammanfattande benämningen cirkumstellära skivor (extrasolära bälten) för bl.a. asteroidbälten, kuiperbälten och oortmoln. Hittills har man upptäckt ett tjugotal cirkumstellära skivor.

 

 

Kuiperbälte

 

Till skillnad från asteroidbältena som innehåller himlakroppar av huvudsakligen sten, och ligger inom ett solsystem, innehåller kuiperbältena himlakroppar av huvudsakligen is, och befinner sig i utkanten av ett solsystem.

 

 

Oortmoln

 

Mycket långt bort från ett solsystem (för vårt solsystems del från några tusen AE) finns Oortmolnet som är rester från planetbildningen och innehåller ett otal kometer. Flera kometer har banor som tar dem in i solsystemen. Himlakropparna i Oortmolnet är de mest avlägsna objekt som tillhör ett solsystem. I vårt solsystem finns ett inre och yttre Oortmoln, där det yttre kan sträcka sig så långt bort som 1,5 ljusår från solen, alltså ungefär en tredjedel av avståndet till vår närmaste stjärna (förutom solen) Proxima Centauri.

 

Proxima Centauri

 

 

 

Klassificering

 

Från åtminstone det sena 2200-talet klassificerades asteroidebälten med hjälp av Schillerskalan. Skalan angav ett mått på tätheten, dvs. det genomsnittliga avståndet mellan asteroiderna i bältet. Av det följde också ett mått på hur svårt det var att navigera inom asteroidbältet.

 

År 2266 förföljde USS Enterprise en oregistrerad fraktfarkost av klass J in i ett asteroidbälte med värdet 3,5 på Schillerskalan.

 

 

 

Lista över asteroidbälten

 

 

Index

 

Ej namngivna asteroidbälten

 

Namngivna asteroidbälten

 

 

 

Ej namngivna asteroidbälten

 

Denevasystemets asteroidbälte

 

Detta namnlösa asteroidbälte var anledningen till att Denevakolonin upprättades under 2100-talet. Fraktskepp tog sig regelbundet till asteroidbältet med förnödenheter till gruvarbetarna och tog med sig last tillbaka.

 

[Index]

 

 

 

Gamma Canaris asteroidbälte

 

Detta namnlösa asteroidbälte i Gamma Canaris-regionen innehöll ungefär 7000 kroppar i storlekar från typ "A" till typ "N", med ungefär 34 % av kropparna av typ "H" till "M".

 

[Index]

 

 

 

Asteroidbälte i gammakvadranten

 

 

Detta asteroidbälte som fanns i gammakvadranten nära det Bajoranska maskhålet, ingick i det sökområde som Miles O'Brien och Jadzia Dax använde för att leta rätt på den kraschlandade skytteln USS Yangtzee Kiang 2369.

 

[Index]

 

 

 

(Pilotträning)

 

 

Detta namnlösa asteroidbälte i deltakvadranten användes som testområde när Tom Paris utbildade Icheb och Q Junior i att navigera och pilotera ett rymdskepp. I detta fall Delta Flyer II.

 

[Index]

 

 

 

(Jakten på Harry Mudd)

 

 

Denna namnlösa asteroid i närheten av Rigel XII hade ett Schillervärde på 3,5.

 

Vid stjärndatum 1329.8 jagade USS Enterprise en oidentifierad J-klassfarkost in i detta asteroidbälte. Efter att farkostens motorer överhettats drev farkosten redlöst omkring inuti bältet. Till slut träffades den av en asteroid och förstördes.

 

[Index]

 

 

 

(Jakten på Art 8472)

 

 

Detta namnlösa asteroidbälte i deltakvadranten var den plats där hirogenerna förföljde ett ensamt bioskepp från Art 8472. När den enskilde Art 8472-individen väl var i asteroidbältet valde den en asteroid för sitt sista försvar. Så småningom övergav den dock skeppet och blev då ånyo förföljd.

 

[Index]

 

 

 

Solsystemets asteroidbälte

 

 

I solsystemets asteroidbälte, eller huvudbältet som det också kallas, genomförde Chakotay sin pilotträning när han var kadett på Stjärnflottans akademi. Sin grundläggande flygutbildning fick han som förstaårskadett i Nordamerika. Senare tog han sig till Venus för att under några månader lära sig flyga i och bemästra atmosfäriska stormar. Under någon av de sista terminerna tog Chakotay sig till asteroidbältet och övade sig på att manövrera bland asteroiderna.

 

[Index]

 

 

 

 

Namngivna asteroidbälten

 

Alfa omikrons asteroidbälte

 

 

Alfa omikrons asteroidbälte var ett asteroidbälte i Alfa omikronsystemet. Systemet kartlades först vid stjärndatum 44614 (2367).

 

Asteroiderna i systemet innehöll stora mängder av ämnet meklinit och spår av den kemiska föreningen kefnium. Kefnium utgjorde föda för en rymdlevande art i vilken bl.a. entiteten Junior ingick. Flera vuxna medlemmar av arten levde i asteroidbältet.

 

[Index]

 

 

 

Deltiveds asteroidbälte

 

Deltiveds asteroidbälte var ett asteroidbälte som en gång felplacerades av Q2.

 

[Index]

 

 

 

Hanolins asteroidbälte

 

Hanolins asteroidbälte var placerat i neutralzonen mellan Federationen och Romulanska stjärnimperiet.

 

År 2368 kraschade ett ferengiskt lastskepp här med vrakdelar som spridit sig över hundra kvadratkilometer. Bland vrakdelarna fanns metallfragment med vulcanskt ursprung i lådor märkta med "medicinskt materiel". Det konstaterades senare att fragmenten var resterna av en navigationsdeflektor som transporterats som smuggelgods.

 

[Index]

 

 

 

Ikalians asteroidbälte

 

 

Ikalians asteroidbälte utgjordes av en ring med asteroider i Kriosiansystemet. Bland grundelementen i asteroidbältet fanns actinider.

 

År 2367 gömde sig kriosianrebeller, som kämpade för sitt oberoende från Klingonimperiet, i Ikalians asteroidbälte med hjälp av actinider för att inte synas på sensorsvep. Medan de befann sig i bältet attackerade de ett ferengiskt och ett cardassiskt fraktskepp.

 

[Index]

 

 

 

Meltasions asteroidbälte

 

 

Meltasions asteroidbälte låg i Gamelansystemet mellan dess sol och den bebodda planeten Gamelan V.

 

Vid stjärndatum 44307 tvingades USS Enterprise-D bogsera en obemannad avfallspråm som hotade den infödda befolkningen på Gamelan V med läckande strålning från sin omloppsbana runt planeten. Enterprise bogserade pråmen genom Meltasions asteroidbälte till Gamelans sol där pråmen med det giftiga avfallet kunde förstöras på ett säkert sätt.

 

[Index]

 

 

 

Pellorisfältet

 

 

Pellorisfältet var ett asteroidbälte som var rikt på nitrium och krondit, och låg i närheten av den befolkade planeten Tessen III.

 

År 2368 hotade en asteroid från Pellorisfältet Tessen III. Asteroiden förstördes av USS Enterprise-D. Emellertid angrep en metallparasit från den förstörda asteroiden Enterprise och störde kraftigt dess system, inklusive livssupport. Enterprise tog sig därför tillbaka till Pellorisfältet och lurade parasiten tillbaka till fältet med en partikelstråle, som innehöll nitrium, riktad mot fältet.

 

[Index]

 

 

 

Selebis asteroidbälte

 

Selebis asteroidbälte var ett asteroidfält som låg i Sektor 396.

 

År 2366 kartlade USS Enterprise-D Selebis asteroidbälte.

 

[Index]

 

 

 

Terikofs bälte

 

Badlands

 

Terikofs bälte var ett asteroidfält i Badlands, bortom Moriya-systemet. Flera av planetoiderna var av klass M. Maquis använde dem ofta som gömställen under det tidiga 2370-talet. År 2371 förutsågs maquisernas attackskepp Val Jean ta sig in i bältet strax innan det försvann i Badlands.

 

[Index]

 

 

 

Vlugtas asteroidbälte

 

 

Vlugtas asteroidbälte tillhörde Vlugtas regering, och låg några ljusår från Deep Space 9.

 

Enligt Alsia utförde hennes far mineralogiska undersökningar i asteroidbältet, och fann att det var rikt på bl.a. dilitium. Hon lurade artisten Martus Mazur att investera 10 000 isiker i ett projekt för att utvinna mineralerna. Pengar som han dock aldrig återfick.

 

[Index]

 

 

 

 

 

 

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter