Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Galaxer

 

Vintergatan

 

En galax består av flera olika typer av materia, som stjärnor, stjärnrester, planeter, månar, asteroider, kometer, gas, rymdstoft och mörk materia. Allt sammanbundet genom gravitationen. De flesta galaxer innehåller supermassiva kompakta objekt, s.k. svarta hål, i centrum.

 

Vår egen sol befinner sig i en stavspiralgalax med namnet Vintergatan, ungefär halvvägs ut i en av spiralerna.

 

Utöver galaxernas huvudkroppar har många galaxer ett antal mindre satellitgalaxer (s.k. dvärggalaxer) och klotformiga stjärnhopar som kretsar kring galaxens huvudkropp.

 

Vintergatan delas naturligt in i flera spiraler. Av praktiska skäl använde emellertid Federationen i stället fyra lika stora kvadranter (rätblocksform), och underindelningar av dessa, för att bl.a. underlätta kartläggningen av och navigeringen i Vintergatan.

 

På grund av de väldiga avstånden mellan galaxerna kände Federationen i huvudsak bara till livsformerna i Vintergatan. Vissa begränsade kontakter hade emellertid gjorts med objekt, krafter och liv från utanför Vintergatan (t.ex. Andromedagalaxen och Lilla magellanska molnet).

 

 

 

Lista över galaxer (8)

 

 

 

Andromedagalaxen

 

 

Andromedagalaxen (NGC 224 eller M31) är en spiralgalax som ligger på ett avstånd av ca. 2,5 miljoner ljusår, och är den närmaste granngalaxen om man inte räknar in Vintergatans små satellitgalaxer. Andromedagalaxen har själv ett tiotal satellitgalaxer. Det finns runt 1000 miljarder stjärnor i Andromedagalaxen.

 

Om ett rymdskepp ville ta sig till Andromedagalaxen var den kortaste vägen från en bestämd punkt i Alfakvadranten (Vintergatan). Federationen kände till två intelligenta arter från Andromedagalaxen, skaparna (eng. Makers) och kelvanerna.

 

 

Andromedan

 

Andromedagalaxen innehöll flera intelligenta arter, bl.a. den humanoida arten skaparna som även gick under benämningen andromedaner, vars civilisation existerat i miljontals år och var ytterst avancerad. De intresserade sig så mycket för granngalaxen Vintergatan att de bestämde sig för att skicka en expedition till den.

 

 

Rymdskepp från Andromedagalaxen

 

På vägen till Vintergatan upprättade de flera utposter bebodda av androider och även några kolonier på Vintergatan, som skulle fungera som plattformar för ytterligare utforskning av galaxen när väl skaparna tagit sig över.

 

 

Galor IV

 

En av kolonierna fanns på planeten Galor IV, där androiderna uppfört trycksatta domer. En annan av de koloniserade världarna var Mudd.

 

Mudd

 

 

Emellertid utplånades skaparna när deras sol exploderade i en supernova, och de hann aldrig ta sig till Vintergatan.

 

 

Kelvaner i mänsklig skepnad

 

För flera århundraden sedan på deras egen hemvärld blev kelvanerna uppmärksammade på förhöjda strålningsvärden i Andromedagalaxen, som inom 10 miljoner år förväntades göra galaxen obeboelig för deras art. Kelvanimperiet skickade därför ut generationsskepp för att utforska de närmast liggande galaxerna i förhoppningen om att hitta andra planeter som var lämpliga att erövra och bosätta sig på. Resan till Vintergatan tog dem ca. 300 år.

 

 

V'Ger övergår till en annan livsform

 

På 2270-talet inledde den kombinerade entiteten bestående av Willard Decker, Ilia and V'Ger en resa till Andromedagalaxen.

 

 

 

På 2280-talet planerade Federationen att utforska Andromedagalaxen. Man hoppades kunna ta sig dit inom rimlig tid med hjälp av en ny transwarpdriven intergalaktisk skeppsklass.

 

[Index]

 

 

 

Vintergatan

 

Utforskat område av Federationen i Vintergatan 2293 (Indelning i sektorer).

 

Solsystemets närområde (utsnitt från första bilden)

 

Vintergatan är en spiralgalax, ungefär hälften så stor som Andromedagalaxen, ca. 100 000 ljusår i diameter och 12 000 ljusår tjock. Det finns runt 400 miljarder stjärnor i Vintergatan. Vår egen sol befinner sig ungefär 28 000 ljusår från centrum i spiralen Orionarmen. Vintergatan omges av 14 bekräftade satellitgalaxer, där Canis Major Dwarf är den närmaste på 25 000 ljusårs avstånd. Övriga satellitgalaxer är (engelska namn): Sagittarius Dwarf Elliptica, Large Magellanic Cloud, Small Magellanic Cloud, Ursa Major II, Ursa Minor Dwarf, Draco Dwarf, Sculptor Dwarf, Sextans Dwarf, Carina Dwarf, Fornax Dwarf, Leo I och Leo II.

 

 

 

I centrum finns ett supermassivt svart hål, Sagittarius A*, på 3,7 miljoner solmassor och med en diameter på 45 AE (det svarta hålet skulle nå ut till ungefär Plutos bana om det placerades mitt i solsystemet).

 

 

 

Vintergatans skiva omgavs av ett massivt energifält av negativ energi som kallades den Galaktiska barriären, vilket försvårade resor till och från galaxen.

 

År 2269 utforskades galaxens centrum och befanns vara ett skapelseområde där energi omvandlades till materia.

 

 

 

År 2287 upptäcktes att kärnan omgavs av den Stora barriären, som troddes innehålla den mytomspunna planeten Sha Ka Ree.

 

År 2267 fanns det ungefär ett tusen planeter delvis eller helt bebodda av människor. Fram till och med 2365 hade 19 % av Vintergatan kartlagts av Federationen.

 

I mitten av 2300-talet beräknade forskare att det kunde finnas runt tre miljoner jordlika planeter i Vintergatan som hade förutsättningar för att ha liv.

 

 

 

På grund av galaxens väldiga storlek och de begränsade hastigheter som kunde uppnås med warpdrift, använde ett antal arter ett nätverk av transwarp- eller genvägar för att navigera i galaxen. Vissa var naturliga, som de som användes av vaadwaurerna, medan andra var artificiella konstruktioner, som borgernas transwarpkanaler, iconiernas portaler och caeliarernas nätverk av subrymdskanaler samt Bajors maskhål.

 

[Index]

 

 

 

Triangelgalaxen

 

 

Triangelgalaxen (M33) är en spiralgalax på 2,9 miljoner ljusårs avstånd, och den galax som ligger närmast oss näst efter Andromedagalaxen (bortsett från satellitgalaxerna). Det finns omkring 40 miljarder stjärnor i Triangelgalaxen, vilket gör den till klart mindre än Andromedagalaxen och Vintergatan. Den är ett av de mest avlägsna objekt som kan ses med blotta ögat (det avlägsnaste objekt som kan ses med blotta ögat anses vara den ljusstarka Södra Vindsnurregalaxen [M83] på 15 miljoner ljusårs avstånd).

 

 

 

År 2364 slungades USS Enterprise-D av misstag till den bortre sidan av Triangelgalaxen av Resenären under ett warpfältstest.

 

 

 

När rymdskeppet skulle ta sig tillbaka hamnade det i stället över 1 miljard ljusår bort i en blå nebulosa (det var för övrigt längre bort än något annat Federationsskepp dittills tagit sig).

 

 

 

Till slut lyckades USS Enterprise-D dock reversera warpmotorerna och rymdskeppet hamnade i närheten av en jättelik protostjärna i Vintergatan.

 

Beräkningar visade att returresan från Triangelgalaxen skulle tagit över trehundra år vid maximal warpfart (under 2200-talet hade samma resa tagit över tusen år). Ett subrymdsmeddelande som sändes från Triangelgalaxen förväntades inte nå Stjärnflottans kommando förrän om femtioett år (2415).

 

[Index]

 

 

 

NGC 2812

 

 

NGC 2818 (eller PGC 26242) är en spiralgalax på 416 miljoner ljusårs avstånd i stjärnbilden Kräftan.

 

År 2374 var galaxen med på en stjärnkarta över Federationens sektor 441, som visade objekt inom den anormala regionen Törnesnåret, och objekt synliga från denna region.

 

[Index]

 

 

 

Messier 110

 

 

Messier 110 (eller M110, NGC 205) är en satellitgalax till Andromedagalaxen. Messier 110 innehåller en del stoftmoln och nybildade stjärnor, vilket är ovanligt för satellitgalaxer.

 

 

En bild på Messier 110 fanns i briefingrummet på USS Enterprise när besättningen gick igenom stjärnkartor för att leta efter en varningsboj tillhörande Första federationen.

 

[Index]

 

 

 

Lilla magellanska molnet

 

 

Lilla magellanska molnet (SMC) är en dvärggalax (och en av Vintergatans satellitgalaxer) och definieras som en oregelbunden galax. Den har en diameter på ungefär 7000 ljusår och innehåller flera hundra miljoner stjärnor samt stjärnhopen NGC 602.

 

En bild som visade Lilla magellanska molnet skannades av talosierna när gick de igenom biblioteksdatorns filer på USS Enterprise år 2254.

 

USS Titan hamnade år 2380, genom påverkan från en mäktig kraft, i Lilla magellanska molnet och träffade där på Negelhegemonin, grundad utifrån en sedan åttio år tillbaka försvunnen Federationskoloni i alfakvadranten (som sannolikt råkat ut för samma mäktiga kraft).

 

[Index]

 

 

 

Le Gentilgalaxen

 

 

Även känd som Messier 32, är en elliptisk dvärggalax omkring 2,65 miljoner ljusår från jorden, och en av Andromedagalaxens satellitgalaxer. Den mäter som mest 6 500 ljusår i diameter. Liksom de flesta elliptiska galaxer innehåller Le Gentilgalaxen mest gamla ljussvaga röda och gula stjärnor, och praktiskt taget inget stoft och ingen gas. Detta gör att det inte bildas några nya stjärnor i galaxen.

 

En bild på Le Gentilgalaxen fanns i briefingrummet på USS Enterprise när besättningen gick igenom stjärnkartor för att leta efter en okänd varningsbojs ursprung.

 

[Index]

 

 

 

Kasteroborous

 

 

I alfa- och betakvadranten förekom legender om en civilisation i galaxen Kasteroborous, som utvecklat en teknik för att resa i tiden. De fann dock att riskerna med tidsresor var allt för stora, så de vågade aldrig företa några sådana. Kommendör James T Kirk tänkte på dessa legender när han kontemplerade över konsekvenserna av klingonernas tidsresa till 1800-talets jorden från år 2267.

 

[Index]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Wikipedia)

Laddar... Laddar...
Facebook Twitter