Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Medaljer inom Stjärnflottan

Ordnar som bars av officerare inom Stjärnflottan, i allmänhet på högtidsuniformen och på vänstra sidan av bröstet. På tjänsteuniformen ersattes de av motsvarande släpspännen ("ribbons").

 

Bilder med ram är ej kanon.

 

Se även Medaljer inom de viktigaste imperierna (förutom Federationen).

 


Stjärnflottans medaljer (Index)
 1. The Christopher Pike Medal of Valor
 2. The Cochrane Medal of Excellence
 3. The Grankite Order of Tactics
 4. The Karagite Order of Heroism
 5. The Legion of Honor
 6. The Palm Leaf of Axanar Peace Mission
 7. The Prentares Ribbon of Commendation
 8. The Star Cross
 9. The Starfleet Award for Valor
 10. The Starfleet Citation for Conspicuous Gallantry
 11. The Starfleet Decoration of Gallantry
 12. The Extended Tour Ribbon
 13. The Starfleet Medal of Commendation
 14. The Starfleet Medal of Honor
 15. The Starfleet Medal of Valor
 16. The Starfleet Silver Palm
 17. The Starfleet Surgeons Decoration

 

1. The Christopher Pike Medal of Valor

 

 

The Christopher Pike Medal of Valor (Christopher Pikes tapperhetsmedalj) var en prestigefylld medalj som delades ut till officerare inom Stjärnflottan som ett erkännande av utomordentligt ledarskap, förtjänstfullt uppförande och visat personligt mod.

 

Sent på året 2374 tog kommendör Benjamin Sisko emot denna medalj från Stjärnflottans kommando för sin roll i Dominionkriget, i synnerhet för sitt visade personliga mod vid återtagandet av DS9. (Tears of the Prophets)

 

Kommendör SolokUSS T'Kumbra fick ta emot två av dessa medaljer. Den andra tidigt på året 2375. (Take Me Out to the Holosuite)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

2. The Cochrane Medal of Excellence

 

 

The Cochrane Medal of Excellence (Cochranes medalj för excellens) delades ut till officerare och kadetter inom Stjärnflottan av Zefram Cochrane Institute for Advanced Theoretical Physics för utomordentliga bedrifter inom olika områden. Det officiella dokumentet som följde med medaljen var undertecknat av institutets direktör och Stärnflottans stabschef. Medaljen var namngiven efter Zefram Cochrane.

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

3. The Grankite Order of Tactics

 

 

The Grankite Order of Tactics (Grankites taktikorden) var ett tillerkännande som gavs till officerare inom Stjärnflottan som skapat en stridstaktik.

 

James T Kirk tog emot denna utmärkelse före år 2267. (Court Martial)

 

Vid Stjärndatum 38946.2 tilldelades kommendör Jean-Luc Picard The Grankite Order of Tactics som ett erkännande för sin utveckling av Picardmanövern under "Slaget om Maxia" som befälhavare på USS Stargazer. Han förvarade utmärkelsen i sitt familjealbum.

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

4. The Karagite Order of Heroism

 

 

The Karagite Order of Heroism (Karagites hjältemodsordern) var en ridderlig ära som tilldelades för hjältemod under 2200-talet.

 

Kommendör James T Kirk upptogs i Karagite Order of Heroism före sin krigsrättegång 2267. (Court Martial)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

5. The Legion of Honor

 

 

The Legion of Honor (Hederslegionen) var ett lovordande som utdelades av Stjärnflottan till hedervärda tjänstgörande i Stjärnflottan.

 

Leonard McCoy mottog The Legion of Honor före 2267. (Court Martial)

 

Data mottog The Legion of Honor före 2365. (The Measure Of A Man)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

6. The Palm Leaf of Axanar Peace Mission

 

 

The Palm Leaf of Axanar Peace Mission (Palmbladet för Axanars fredsuppdrag) var en utmärkelse som delades ut till officerare i Stjärnflottan för deras deltagande i det framgångsrika fredsuppdraget till planeten Axanar i mitten av 2200-talet.

 

Kommendör James T Kirk på Enterprise fick utmärkelsen The Palm Leaf of Axanar Peace Mission tidigt under sin karriär. Den var en av flera utmärkelser som citerades av datorn under Kirks krigsrättegång 2267. (Court Martial)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

7. The Prentares Ribbon of Commendation

 

 

The Prentares Ribbon of Commendation (Prentares orden för berömvärt uppförande) var en utmärkelse som överlämnades till personal i Stjärnflottan som bedömdes som förtjänta av medaljen under 2100- och 2200-talet.

 

Kommendör Jonathan Archer tog emot The Prentares Ribbon of Commendation innan han drog sig tillbaka från Stjärnflottan. Informationen fanns i Archers personliga fil som upptäcktes av en kollega 2155. (In a Mirror, Darkly, Part II)

 

Kommendör James T Kirk tog också emot denna medalj före sin krigsrättegång 2267. (Court Martial)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

8. The Star Cross

 

 

The Star Cross (Stjärnkorset) var en medalj som tilldelades medlemmar i Stjärnflottan för framstående insatser. Utmärkelsen var en av de ordnar som innehades av kommendörkapten Data under 2365. (The Measure Of A Man)

 

Jonathan Archer var också en välkänd mottagare av medaljen. (In a Mirror, Darkly, Part II)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

9. The Starfleet Award for Valor

 

 

The Starfleet Award for Valor (Stjärnflottans tillerkännande för mod) var en orden som utdelades av Stjärnflottan på 2200-talet.

 

James T Kirk mottog medaljen före 2267. (Court Martial)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

10. The Starfleet Citation for Conspicuous Gallantry

 

 

The Starfleet Citation for Conspicuous Gallantry (Stjärnflottans hedersutmärkelse för stort hjältemod) var en utmärkelse för iögonfallande hjältemod av en medlem i Stjärnflottan under 2200-talet.

 

Kommendör James T Kirk mottog denna hedersutmärkelse före år 2267. (Court Martial)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

11. The Starfleet Decoration of Gallantry

 

 

The Starfleet Decoration of Gallantry (Stjärnflottans orden för hjältemod) var en medalj som gavs till officerare inom Stjärnflottan som visat prov på yttersta mod vid utövande av tjänst.

 

Örlogskapten Data gjorde sig förtjänt av denna medalj före 2365. (The Measure Of A Man)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

12. The Extended Tour Ribbon

 

 

The Extended Tour Ribbon (Utvidgad tjänstgöringsorden, enbart som släpspänne) var en Stjärnflotteorden som tilldelades officerare och inskriven personal som uppfyllt eller överträffat vad som förväntats av dem i tjänsten.

 

Denna utmärkelse har delats ut till många besättningsmedlemmar ombord på USS Enterprise-D och Utopia Planitias varvskomplex, som t.ex. Anaanda Ziff, Darien Wallace (se Utopia Planitia-länk) och Bruno Salvatore (se Utopia Planitia-länk). Walter Pierce (se Utopia Planitia- och avsnittslänk) tog emot Extended Tour Ribbon i grupp (dvs. fler än en orden) före sin död 2363. (Eye of the Beholder)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

13. The Starfleet Medal of Commendation

 

 

The Starfleet Medal of Commendation (Stjärnflottans medalj för berömvärt uppförande) var en utmärkelse som tilldelades personal inom Stjärnflottan för klara handlingar av tapperhet och hjältemod.

 

År 2376 överlämnade kommendör Kathryn Janeway till Doktorn The Starfleet Medal of Commendation för hans del i att driva bort angripare som försökte tömma USS Voyager på väsentliga komponenter. (Tinker Tenor Doctor Spy)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

14. The Starfleet Medal of Honor

 

 

The Starfleet Medal of Honor (Stjärnflottans hedersmedalj) var en sällan utdelad utmärkelse och allmänt betraktad som den förnämsta av alla. Den var ett erkännande av tapperhet och mod "långt över vad som förväntades i tjänsten".

 

Kommendör James T Kirk tog emot denna medalj före 2267. (Court Martial, This Side of Paradise) Kirks känslomässiga reaktion av att se denna medalj efter att ha tagit ut den ur kassaskåpet på sitt rum verkade hjälpt honom att bli av med effekterna från Omicron-sporerna.

 

Örlogskapten Data var också en mottagare av denna medalj före 2365. (The Measure Of A Man)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

15. The Starfleet Medal of Valor

 

 

The Starfleet Medal of Valor (Stjärnflottans tapperhetsmedalj) var en utmärkelse som utdelades för stark pliktkänsla och visat yttersta mod i tjänsten.

 

Jonathan Archer tog emot denna medalj i grupp (dvs. fler än en medalj) innan han drog sig tillbaka från Stjärnflottan. (In a Mirror, Darkly, Part II)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

16. The Starfleet Silver Palm

 

 

The Starfleet Silver Palm (Stjärnflottans silverpalm) var en medalj för visat mod som gavs till personal inom Stjärnflottan som gjort sig förtjänt av den under 2200-talet. Det var möjligt att få den i grupp för senare förtjänta likadana medaljer.

 

Kommendör James T Kirk tog emot The Starfleet Silver Palm i grupp före sin krigsrättegång 2267. (Court Martial)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 

17. The Starfleet Surgeons Decoration

 

 

The Starfleet Surgeons Decoration (Stjärnflottans läkarorden) var en utmärkelse för visad dristighet som delades ut av Stjärnflottan.

 

Leonard McCoy tog emot denna orden någon gång före 2267. (Court Martial)

 

[Stjärnflottans medaljer (Index)]

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha. Bilderna har hämtats från varierande ställen på Internet)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter