Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Skolor, universitet och forskningsinstitut

 

Framträdande skolor i TNG och DS9

 

USS Enterprise-D

 

 

USS Enterprise-D var ett rymdskepp, som utöver besättningen, inhyste familjer. Av den anledningen var det nödvändigt med skolor för barnen, där de bl.a fick utbildning i litteratur, matematik, konst och botanik. Flera lärare fanns ombord på Enterprise, som fröken Kyle. Vissa av klassrummen hade en spionspegel som gjorde det möjligt för personer utanför spegeln att se in.

 

I ett försök att ta över Enterprise höll en grupp ferenger skeppets barn inlåsta i klassrum 7 samt kommendör Picard, Guinan, fänrik Ro och Keiko O'Brien. Via en datorterminal i klassrummet planerade dessa ett sätt att rädda skeppet.

 

 

Deep Space 9

 

 

Keiko O'Brien öppnade en skola på Deep Space 9 2369. Bland några av de första eleverna märktes Jake Sisko och Nog. I slutet av samma år som Jake och Nog börjat i skolan hade skolan elva elever. Så småningom utökades detta till fjorton elever.

 

Under en period då Keiko rest till jorden tog Keikos make Miles över undervisningen.

 

År 2369 skadades skolan allvarligt av en bombexplosion efter att vedek Winn Adami börjat protestera mot att Keiko lärde ut sekulära ämnen.

 

År 2371 lämnade flera familjer rymdstationen som en följd av det ökande hotet från Dominion. Keiko var till slut tvungen att stänga skolan eftersom det saknades elever.

 

 

Annan viktigare omnämnd skola

 

På kolonin Melona IV byggdes en skola intill ett sjukhus och flera bostadsenheter, men kolonin skövlades av den kristallina entiteten innan skolan hade hunnit bli färdig.

 

 

Övriga utbildningssäten

 

Nedan följer en lista på flera skolor, universitet och andra avancerade utbildnings- och forskningsanläggningar.

 

Se även temat Klassifikation av markanläggningar: Skolor.

 

 

A

 

Academy Flight Ops

 

Academy Flight Ops (Flygoperationsakademin) var en avdelning vid Stjärnflottans akademi. Avdelningen ansvarade för ledningen av akademins övningseskadrar. Kommendör Jerry Fleck var chef för avdelningen. Fleck undertecknade ett Flight Proficiency Award (flygskicklighetstillerkännande) för Harry Kim i en alternativ verklighet.

 

 

Academy of Science

 

Academy of Science (Vetenskapsakademin) var en institution på Deneb V som invigdes 2270. James T Kirk representerade Förenade planetfederationen vid invigningsceremonin.

 

 

Aldebaran Music Academy

 

Aldebaran Music Academy (Aldebarans musikakademi) var en institution i Aldebaransystemet som undervisade i musik. Under påtryckning av sin far var det meningen att Miles O'Brien skulle lära sig spela cello här. Miles valde dock i stället att ta värvning i Stjärnflottan.

 

 

University of Alpha Centauri

 

University of Alpha Centauri (Alfa Centauris universitet) var ett berömt universitet i Alfa Centauri-systemet som bl.a. utförde utgrävningar på flera arkeologiska platser på Tagus III.

 

University of Alpha Centauri fanns i staden New SamarkandAlfa Centauri III.

 

Det hade ett av de bästa arkeologiutbildningarna i Federationen. År 2355, inte långt efter att USS Stargaser gått förlorad, skrev Jean-Luc Picard in sig som doktorand (en utbildning som skulle leda fram till en fil.dr.) i arkeologi. Efter tre år fick han förtroendet att leda en introduktionsklass på universitetet.

 

Universitetets rådgivande styrelse delade ut Federationens vetenskapspris, Zee-Magnees Prize. Ett pris som kunde jämföras med Nobelpriset på jorden.

 

Bland de kända pristagarna märktes Richard Daystrom och Ira Graves.

 

 

Andorian Academy

 

Andorian Academy (Andorias akademi) var en ansedd konstskola som av många betraktades som den främsta i Förenade planetfederationen.

 

Trillkonstnären Norvo Tigan med stora ambitioner, och bror till Ezri Tigan (som senare blev Ezri Dax), sökte till Andorian Academy i mitten av 2300-talet. Akademin ansåg dock att hans verk var amatörmässiga och avslog hans ansökan. Detta fick till följd att Norvo gav upp sina förhoppningar om att bli en konstnär, och såg senare bara sitt målande som en hobby.

 

 

B

 

University of Bajor

 

University of Bajor (Bajors universitet) var ett institut för högre studier på planeten Bajor.

 

År 2342 avlagde här bajoranen Surmak Ren akademisk examen inom medicin med specialinriktningen genetisk programmering.

 

 

Bajoran Center for Science

 

Bajoran Center for Science (Bajors vetenskapscentrum) var ett institut för vetenskaplig forskning på Bajor under den cardassiska ockupationen.

 

År 2356 fördes en substans, som hittats nitton år tidigare i Denoriosbältet, till Bajoran Center for Science för att undersökas av den bajoranske vetenskapsmannen dr Mora Pol. Dr Mora upptäckte att substansen var en medveten livsform, en formskiftare som blev känd under namnet Odo.

 

Dr Mora Pul genomförde sina första studier på Odo vid centrumet. När Odo lärt sig anta humanoid form inbjöds flera cardassiska ämbetsmän, däribland gul Dukat, till centrumet för att studera honom.

 

Odo tilldrog sig också intresse från flera andra verksamma vid centrumet, och förvandlade sig till en stol eller katt om någon önskade det.

 

 

Bajoran Military Academy

 

Vid Bajoran Military Academy (Bajors militärhögskola) på Bajor utbildades medlemmar i den bajoranska milisen.

 

Varje student som gick ut militärhögskolan bar en särskilt utformad militäruniform. En av studenterna som examinerats här var major Kira Nerys.

 

 

Banean Engineering Institute

 

Banean Engineering Institute (Baneas ingenjörsinstitut) var en institution på Banea för avancerad ingenjörsteknik.

 

När USS Voyager behövde hjälp med att reparera sin kollimator 2371 vände sig Tom Paris och Harry Kim till Banean Engineering Institute för assistans.

 

 

University of Betazed

 

University of Betazed (Betazeds universitet) var ett institut för högre utbildning på Betazed.

 

Deanna Troi läste psykologi på universitetet under 2350-talet. Under tiden på universitetet träffade hon William T Riker som tjänstgjorde som underofficer på Betazed. Riker beskrev senare Troi som en "mycket seriös psykolog".

 

År 2367 bedrev University of Betazed en del forskning på de arkeologiska platserna på Tagus III.

 

 

C

 

Cardassian Institute of Art

 

Cardassian Institute of Art (Cardassias konstinstitut) var en förnäm konstskola på Cardassia Prime.

 

År 2374 kringgick Tora Ziyal, gul Dukats dotter, sin far och ställde ut flera tuschpenselteckningar (kalligrafi) på institutet.

 

 

Cardassian Military Academy

 

Vid Cardassian Military Academy (Cardassias militärhögskola) studerade medlemmar i Cardassiska unionens militär.

 

Aamin Marritza arbetade vid högskolans filial på Kora II från 2364 till 2369.

 

Gul Marratt examinerades vid högskolan under 2370-talet.

 

 

Central University

 

Central University (Centraluniversitetet) var ett universitet på Cardassia Prime.

 

Tekeny Ghemors fru Kaleen Ghemor var universitetets försteinkvisitor under 2300-talet.

 

Ataan och Ghel Rhukals mor lärde ut politiska doktriner på universitetet.

 

 

College of Medical Sciences

 

College of Medical Sciences (Colleget för medicin) var en gren av Tri-Planetary Academy (Treplanetakademin) under 2200-talet.

 

Tillsammans med colleget publicerade Elizabeth Dehner (senare en i besättningen på USS Enterprise) en teori om extrasensorisk perception (utomsinnlig varseblivning).

 

 

University of Culat

 

University of Culat (Culats universitet) var ett betydande institut för högre studier på Cardassia Prime.

 

År 2371 tjänstgjorde dr Crell Moset som chef för området astrobiologi (även kallat exobiologi) på University of Culat.

 

 

D

 

Daystrom Institute

 

Daystrom Institute (Daystrominstitutet), även känt som Daystrom Research Institute, var en organisation som bedrev forskning för Förenade planetfederationen. Institutet var sannolikt placerat på Rigel III. Det bar namnet efter nobelpristagaren dr Richard Daystrom som uppfann den duotroniska datorn (transistorerna var ersatta av A3-gränssnittsmoduler och modell-83 logiska integratorer) och som försökte sig på den första multitroniska datorn (datorerna skulle konstrueras med det mänskliga neurala nätverket som mall).

 

Institutet hade sitt eget arkeologiska råd.

 

År 2364 utvecklade institutet en tomografisk bildskanner med flerfasig upplösning. Från 2370 var apparaten en del av standardutrustningen på USS Enterprise-D.

 

Kommendörkapten Bruce Maddox hade en tjänst som närmast under chefen inom området robotik vid mitten av 2300-talet.

 

Det fanns en filial för institutet på Galor IV. År 2366 var viceamiral Anthony Haftel stationerad här.

 

Till institutet hörde flera högskolor, bl.a. Daystrom Institute of Technology, där dr Leah Brahms avlagde sin akademiska examen. Hon arbetade senare med USS Enterprise-D:s warpmotorer som medlem av Theoretical Propulsion Group.

 

 

Denobulan Science Academy

 

Denobulan Science Academy (Denobulas vetenskapsakademi) var ett universitet på Denobula. Dess personal ansvarade för koordineringen av denobulanska vetenskapsmän.

 

År 2152 for geologerna Yolen, Trevix och Zepht (samtliga arbetade för Denobulan Science Academy) till Xantoras för att studera de unika droppstenarna i planetens grottor.

 

 

F

 

Federation Medical Academy

 

Federation Medical Academy (Federationens medicinska högskola) var en medicinsk institution inom Förenade planetfederationen och ett centrum för medicinsk forskning.

 

 

I

 

Imperial War College

 

Imperial War College (Kejserliga militärhögskolan) var ett college där medlemmar i de reguljära militärstyrkorna och Tal Shiar utbildades.

 

 

J

 

Jupiter Station Holoprogramming Center

 

Jupiter Station Holoprogramming Center (Jupiterstationens holoprogrammeringscenter) var en enhet på Jupiterstationen i sektor 001 (solsystemet) där holoprogram konstruerades och programmerades.

 

Under det sena 2300-talet var dr Lewis Zimmerman direktör för stationens Holographic Imaging and Programming (Holografisk bildframtagning och programmering). Zimmerman skapade här det medicinska nödholoprogrammet (Emergency Medical Hologram - EMH).

 

 

M

 

Marseille Starfleet base

 

Marseille Starfleet base (Marseilles stjärnflottebas) var ett satellitcampus till Stjärnflottans akademi i San Francisco.

 

I en alternativ tidslinje genomförde löjtnant Tom Paris kurser vid Marseille Starfleet base när han var kadett.

 

 

O

 

Orion Institute of Cosmology

 

Orion Institute of Cosmology (Orions institut för kosmologi) var en ansedd kosmologiskola på Orion I. Inträdesskraven innefattade ett års fältverksamhet.

 

Besättningsman Mortimer Harren tog tjänst på USS Voyager 2371 för att få möjlighet till ett års fältverksamhet i förhoppningen om att bli antagen av Orion Institute of Cosmology.

 

 

R

 

Regulus III Science Academy

 

Regulus III Science Academy (Vetenskapsakademin på Regulus III) var ett universitet speciellt inriktat på vetenskapliga ämnen. Det hade namn om sig att vara en bra skola.

 

År 2371 antogs Mardah till akademin, och hon lämnade Deep Space 9 och sin pojkvän Jake Sisko.

 

 

Romulan Astrophysical Academy

 

Romulan Astrophysical Academy (Romulus astrofysikakademi) var en division inom det romulanska vetenskapliga samfundet.

 

År 2350 bedrev dr Telek E'Mor och hans vetenskapliga farkost Talvath forskningsverksamhet i sektor 1385 under akademins beskydd.

 

 

Romulan Intelligence Academy

 

Romulan Intelligence Academy (Romulus akademi för underrättelsetjänst) var en utbildningsenhet för medlemmar i den romulanska underrättelsetjänsten Tal Shiar.

 

Under 2360-talet undervisade kommendörkapten Konsab i militärhistoria vid akademin.

 

 

S

 

ShiKahr Academy

 

ShiKahr Academy (ShiKarakademin) var ett prestigefyllt universitet i staden ShiKar på planeten Vulcan.

 

Under första hälften av 2100-talet undervisade v'tosh ka'turen Tolaris i litteratur vid akademin.

 

 

Starfleet Academy

 

Starfleet Academy (Stjärnflottans akademi) var den viktigaste militärakademin i Federationens stjärnflotta. Den grundades officiellt 2161 med mottot Ex Astris, Scientia (från stjärnorna, kunskap) för att fungera som en utbildningsenhet för Stjärnflottans officerare. Högkvarteret för Starfleet Academy låg i Presidio, San Francisco, medan själva akademins utbildningsenhet fanns i Marin County i närheten av bron Golden Gate precis söder om Saulsalito i Kalifornien. Akademins utbildningsprogram sträckte sig normalt över fyra år, men vissa program varade i fem, sex eller ända upp till åtta år (t.ex. medicin).

 

Se även temat Stjärnflottans akademi.

 

 

Starfleet Academy (Beta Aquilae II)

 

Beta Aquilae II Starfleet Academy (Stjärnflottans akademi i Beta Aquilae II) var en filial till Starfleet Academy i systemet Beta Aquilae. Vid stjärndatum 44001.3 utexaminerades fänrik Lois Eckridge vid akademin.

 

 

Starfleet Academy (Beta Ursae Minor II)

 

Beta Ursae Minor II Starfleet Academy (Stjärnflottans akademi i Beta Ursae Minor II) var en filial till Starfleet Academy i systemet Beta Ursae Minor. Kapten Darien Wallace tog sin examen vid akademin.

 

 

Starfleet Academy (Psi Upsilon III)

 

Psi Upsilon III Starfleet Academy (Stjärnflottans akademi i Psi Upsilon III) var en filial till Starfleet Academy i systemet Psi Upsilon. Löjtnant Daniel Kwan tog sin examen vid akademin.

 

 

Starfleet Command School

 

Starfleet Command School (Stjärnflottans befälsskola) var en institution där Stjärnflottans officerare utbildades inför möjliga framtida befälspositioner. Bland annat undervisades i rymdskeppsmanövrering.

 

År 2371 erinrade sig kommendör Kathryn Janeway från skolan att alltid komma ihåg att skeppsmanövrering krävde ett gott och exakt handlag. Hon märkte emellertid efter några år som befälhavare på rymdskepp att ibland var man bara tvungen att slå sig igenom.

 

 

Starfleet Medical Academy

 

Starfleet Medical Academy (Stjärnflottans medicinska högskola) var en skola för blivande läkare inom Stjärnflottan som tillhörde Stjärnflottans akademi.

 

Både dr Leonard McCoy och dr Julian Bashir hade studerat här.

 

 

Starfleet Technical Services Academy

 

Starfleet Technical Services Academy (Stjärnflottans ingenjörsakademi) var en utbildningsanläggning för inskriven personal i Stjärnflottan. Akademin fanns på Mars. Alfonse Pacelli tog sin examen här.

 

 

T

 

Tri-Planetary Academy

 

Tri-Planetary Academy (Treplanetakademin) var en skola under 2200-talet. En gren av akademin var College of Medical Sciences, där dr Elizabeth Dehner lade fram sin teori.

 

 

V

 

Vulcan Institute for Defensive Arts

 

Vulcan Institute for Defensive Arts (Vulcans institut för stridskonst) var en utbildningsanläggning på Vulcan. På programmet fanns utbildning i bågskytte.

 

Tuvok var en gång professor i bågskytteteknik vid institutet under många år, något som han fick användning av när han tillsammans med besättningen på USS Voyager hade strandsatts på planeten Hanon IV av kazonerna.

 

 

Vulcan Science Academy

 

Vulcan Science Academy (Vulcans vetenskapsakademi) var ett utbildningsinstitut på Vulcan.

 

T'Pols mor, T'Les, var lärare på Vulcan Science Academy fram till 2154, då hon av institutets ledning rekommenderades att lämna tjänsten.

 

Vid mitten av 2150-talet förhöll sig Vulcan Science Academy skeptisk till tidsresor och problematiken som hörde ihop med tidsresorna.

 

Vulcan Science Academy ägnade en hel del tid åt att studera subkvantumtransportering, men hade liten framgång.

 

År 2249 beslutade sig Spock för att ta värvning i Stjärnflottan i stället för att söka till Vulcan Science Academy, vilket emellertid hade varit hans far Sareks önskan (huvudskälet var att Spock misstänkte att han skulle få uppleva problem på akademin genom att han var hälften vulcan och hälften människa)

 

Vulcan Science Academy bedrev en del forskning på Tagus III:s arkeologiska platser.

 

Från 2354 till 2369 var Vulcan Science Academys rektor dr T'Pan, en subrymdsteoretiker.

 

År 2387 sände Vulcan Science Academy ut farkosten Jellyfish.

 

 

Z

 

Zefram Cochrane High School

 

Zefram Cochrane High School (Zefram Cochranes gymnasium) var ett gymnasium uppkallat efter den berömde vetenskapsmannen Zefram Cochrane.

 

Geordi La Forge gick på Zefram Cochrane High School som tonåring, och berättade detta för Cochrane 2063.

 

 

Zefram Cochrane Institute for Advanced Theoretical Physics

 

Zefram Cochrane Institute for Advanced Theoretical Physics (Zefram Cochranes institut för avancerad teoretisk fysik) var ett ingenjörstekniskt institut, i en alternativ tidslinje, som arbetade i förbund med Stjärnflottan och Stjärnflottans akademi. Institutet var uppkallat efter warpmotorns uppfinnare Zefram Cochrane. Speciellt framstående studenter vid institutet kunde belönas med Cochrane Medal of Excellence för viktiga bidrag till warpteorin.

 

År 2370 var Leah Brahms institutets rektor.

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha, Memory Beta och Wikipedia)


Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter