Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Medaljer inom de viktigaste imperierna (förutom Federationen)

Ordnarna nedan bars av officerare eller andra förtjänta medborgare inom Klingonimperiet, Romulanska stjärnimperiet eller Cardassiska unionen. Några medaljer från andra mindre nationer har också tagits med.

 

För Federationen, se Medaljer inom Stjärnflottan.

 

Bilder med ram är ej kanon.

 

 

Klingonimperiet

 

Order of the Bat'leth

 

 

Order of the Bat'leth (Bat'leths orden) utgjordes av en exklusiv grupp av klingoner som utmärkt sig själva i strid. Medaljen gavs till medlemmarna i orden och betraktades som den främsta hedersutmärkelse en klingon kunde få. Varje år invigde kanslern nya medlemmar i orden via en ceremoni i Krigarnas sal (eng. Hall of Warriors) som fanns i de klingonska försvarsstyrkornas högkvarter. Dryckesfester hölls till de invigdas ära under en hel dag före själva invigningen, därefter vidtog ett krävande uthållighetsprov för de invigda.

 

 

Star of Kahless

 

 

Star of Kahless (Kahless stjärna) var en klingonmedalj som överlämnades till en person som invigts i den ansedda Kahless orden (eng. Order of Kahless).

 

General Martok mottog Star of Kahless av kanslern Gowron 2375. (DS9: When it rains...)

 

 

Romulanska stjärnimperiet

 

Praetor Colius Award

 

 

Praetor Colius Award (Pretor Colius pris) var en prestigefylld medalj i Romulanska stjärnimperiet och namngiven efter den tidigare pretorn Colius.

 

År 2371 blev senatorn Vreenak den yngste mottagaren av priset när han belönades med detta av den romulanska senaten. (DS9: In the Pale Moonlight)

 

 

Sotarek Citation

 

Sotarek Citation (Sotareks hedersomnämnande) var en romulansk militär hedersutmärkelse. Kommendörkapten Toreth mottog medaljen efter att ha vunnit en seger över överlägsna klingonstyrkor. (TNG: Face of the Enemy)

 

 

Cardassiska unionen

 

Legate's Crest of Valor

 

 

Legate's Crest of Valor (Legatens vapenband för tapperhet) var ett prestigefyllt cardassiskt pris som överlämnades av det cardassiska centralkommandot.

 

Under ockupationen av Bajor vann cardassiern dr Crell Moser detta pris efter att av en händelse upptäckt ett botemedel för fostossaviruset som orsakat en epidemi på planeten, och därigenom räddat tusentals bajorers liv. (VOY: Nothing Human)

 

 

Proficient Service Medallion

 

 

Proficient Service Medallion (Medaljong för visad färdighet i tjänst) var en cardassisk medalj (släpspänneversion ovan) som utdelades av den Cardassiska unionen.

 

Gul Darhe'el mottog Proficient Service Medallion före 2357. (DS9: Duet)

 

 

Vulcan

 

Vulcanian Scientific Legion of Honor

 

 

The Vulcanian Scientific Legion of Honor (vulcanska hederslegionens vetenskapsmedalj) var en prestigefylld medalj som utdelades på Vulcan som ett erkännande av en individs prestationer inom forskning och vetenskap.

 

Kommendörkapten Spock belönades med medaljen någon gång i sin karriär före 2267. (TOS: Court Martial)

 

 

Vulcan Award of Excellence

 

 

The Vulcan Award of Excellence (Vulcans pris för excellens) var en medalj (släpspänne ovan) som gavs till kadetter vid Stjärnflottans akademi som visat prov på briljans inom något fält. Endast fyra människor har tagit emot medaljen, där den förste var James T Kirk. År 2273 skrev kadetten Reese Dikson en rapport om de praktiska tillämpningarna av Huvuddirektivet med utgångspunkt från de filosofiska grundteser som direktivet vilade på. Här utgick hon i stor utsträckning från amiral Kirks erfarenheter och upplevelser. Reese blev den fjärde människan som tog emot priset.

 

 

Bajor

 

First Minister's Award

 

 

The First Minister's Award (Förste ministerns pris) var ett lovordande för exemplarisk tjänsteutövning, och som gavs till förtjänta bajoriska officerare.

 

 


(Huvudsakliga informationskällor: Memory Alpha och Memory Beta. Några av bilderna har hämtats från varierande ställen på webben)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter