Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Mytologi

 

 

Mytologi är i första hand muntliga berättelser som överförs från generation till generation och bildar en gemensam världsuppfattning i en kultur. Berättelsernas uppgift har varit att förklara hur jorden och universum kommit till, naturliga fenomen och andra skeenden som inte har en intuitiv förklaring. Myterna utspelar sig i en obestämd urtid och innefattar ofta människoliknande gudar och övernaturliga krafter.

 

Studiet av utomjordiska myter och legender kallades xenomytologi, och de som var verksamma inom fältet benämndes xenomytologer.

 

 

En av de mest kända xenomytologerna under 2100-talet var antaranen Hudak, som bl.a. bedrev mytologisk forskning på planeten Xantoras.

 

 

 

Grekisk mytologi

 

 

Den grekiska mytologin speglade delvis besöket från en humanoid art omkring år 2700 f.Kr. De besökande humanoiderna slog sig ner på det nästan 3000 meter höga berget Olympos vid Medelhavet och kom att betraktas som gudar.

 

 

 

Människan behövde så småningom inte längre dessa gudar, och de gav i stället upphov till en mytbildning. Eftersom "gudarna" var oförmögna att klara sig utan den kärlek, beundran och dyrkan som människorna gett dem, lämnade de jorden och slog sig så småningom ner på M-klassplaneten Pollux IV i Beta Geminorum-systemet (alfakvadranten).

 

 

Cepheus (efter Kepheus, kung av Aethiopien)

 

Trots "gudarnas" frånvaro blev den grekiska mytologin kvar som en hörnsten för mänskligheten, eftersom bl.a. flera astronomiska namn har sitt ursprung i den grekiska mytologin (t.ex. stjärnbilderna). Det gäller även för många jordkolonier (t.ex. Cerberus) och rymdskepp (t.ex. Ares IV, USS Prometheus och USS Centaur).

 

 

 

 

Klingonsk mytologi

 

 

I klingonsk mytologi skapade de ursprungliga gudarna de första klingonerna. Då gudarna orsakade "mer besvär än de var värda" slogs de så småningom ihjäl av sina egna skapelser.

 

 

 

En version av denna skapelsemyt berättades under klingonernas traditionella bröllopsceremoni:

 

Med eld och stål smidde gudarna klingonhjärtat. Så våldsamt slog det, så högt hördes det, att gudarna utropade, "På denna dag har vi skapat det starkaste hjärtat i och under himlen. Ingen kan stå framför det utan att skälva inför dess styrka." Men så började klingonhjärtat slå svagare, dess stadiga rytm upphörde och gudarna sade, "Varför blir du svagare? Vi har gjort dig till det starkaste i skapelsen."

 

Och hjärtat sade... "Jag är ensam."

 

Och gudarna förstod att de tagit fel. Så de tog sig tillbaka till sin smedja och skapade ännu ett hjärta.

 

Men det andra hjärtat slog kraftfullare än det första, och det första hjärtat blev avundsjukt på det andra. Till all lycka var det andra hjärtat fyllt av visdom.

 

"Om vi förenar oss kan ingen kraft stoppa oss."

 

Och när de två hjärtana började slå tillsammans fyllde de himlen med ett så kraftfullt ljud att gudarna för första gången kände fruktan. De försökte fly, men det var för sent. Klingonhjärtana förgjorde gudarna som skapat dem, och förvandlade himlen till aska. Till denna dag kan inget motstå slagen från två klingonhjärtan.

 

 

 

En utomvärldslig varelse som blev klar var Fek'lhr (veqlargh), Gre'thors (ghe'tor) väktare.

 

 

 

Den förste klingonen, Kortar, var dömd till att transportera vanhedrade klingoner på De dödas pråm (Barge of the Dead) till Gre'thor. Detta på grund av hans brott att ha varit en av dem som dödat gudarna.

 

 

 

Se även temat Klingonernas filosofi.

 

 

 

 

Vulcansk mytologi

 

Ett av tre fragment av Gols sten, som visar vulcanernas Krigsgud (till vänster) och Dödsgud (till höger)

 

I den vulcanska mytologin före Uppvaknandets tid (eng. Time of Awakening) ingick några gudar, som Krigsguden, Dödsguden och Fredsguden. Normalt avbildades Krigsguden och Dödsguden tillsammans på artefakter, men aldrig med en tredje glyf. Ett undantag var dock Gols sten, där symbolerna för de två gudarna skiljdes åt av Fredsguden.

 

Atombomb som exploderar under Uppvaknandets tid

 

Vulcanernas mytologi förkunnade att all skapelse inletts från en plats de kallade Sha Ka Ree.

 

 

När Spock besökte Vulcan 2237 förklarade han för sin far att han passerat sin födelsestad ShiKar på sin resa till familjens helgedom "för att hedra gudarna."

 

Se även Vulcanernas filosofi.

 

 

 

 

 

 

 

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter