Vilken avdelning:

Sortera efter:

Hjälp: Avancerad sökning

Tjänstgöringsmärken

Ett tjänstgöringsmärke var ett tygmärke eller emblem som satt på uniformen, mest noterbart på Jorden, där de började användas redan på 1900-talet. Personal inom Förenade jordens stjärnflotta och MACO fortsatte att använda tjänstgöringsmärken för att ange det skepp, den station eller grupp som den enskilde individen tjänstgjorde för. Detta gällde även för den senare bildade Stjärnflottan i Federationen.

 

International Space Agency (~2030)

 

 

The International Space Agency (eller ISA) var en internationell rymdorganisation på Jorden och aktiv i början av 2000-talet.

 

ISA grundades runt 2030.

 

Ares IV (2032)

 

 

Ares IV var en bemannad rymdfarkost konstruerad av det nyligen bildade ISA. Det var ett av de första skeppen med mänsklig besättning som besökte Mars (2032).

 

Phoenix (2063)

 

 

Phoenix var ett rymdskepp konstruerat på Jorden i mitten av 2000-talet. Det var det första rymdskeppet från Jorden som uppnådde warp-hastighet. Det var även känt för att vara det skepp som uppmuntrade vulcanerna till att ta kontakt med människorna. (First Contact)

 

Stjärnflottans kommando, Jorden (2150-talet)

 

 

Stjärnflottans kommando eller Rymdflottans högkvarter var den operativa myndigheten för Stjärnflottan. Under 2150-talet ingick kommandot i Förenade jorden och var under UESPAs jurisdiktion.

 

Enterprise NX-01 (2151)

 

 

Ett av de viktigaste rymdskeppen i Jordens historia, Enterprise NX-01 utgjorde kulmen på NX-projektet. NX-01 var det första skeppet i klassen NX och sändes ut av Förenade jordens rymdflotta år 2151. Genom Enterprise etablerade Förenade jorden sin position som en legitim interstellär makt och orsakade en utbredd politisk revolution i alfa- och betakvadranterna. Detta banade väg för bildandet av Koalitionen av planeter och så småningom Förenade planetfederationen år 2161.

 

ECS Horizon (2151)

 

 

ECS Horizon var ett fraktskepp av J-klass som togs i tjänst 2102 av Earth Cargo Service (Jordens fraktservice) under befäl av Paul Mayweather, far till Travis Mayweather.

 

Intrepid (2153)

 

 

Intrepid var ett rymdskepp av typen NW-Intrepid som användes av Stjärnflottan under mitten av 2150-talet. Skeppets motto var "In Mare In Cælo" ("I havet i himlen").

 

Intrepid placerades i tjänst år 2153 och var under befäl av kommendör Carlos Ramirez.

 

Under 2153 bistod Intrepid, tillsammans med två andra rymdskepp, det återvändande Enterprise NX-01 som var på väg till Jorden då det anfölls av en klingonsk Bird-of-Prey. (The Expanse)

 

MACO-styrka ombord på Enterprise NX-01 (2153)

 

 

MACO var en militär kommandostyrka under 2150-talet som tillhörde Förenade jorden, men inte ingick i Stjärnflottan. En avdelning av kommandostyrkan placerades ombord på Enterprise NX-01 för dess uppdrag i Delphic Expanse 2153. (The Expanse)

 

Columbia NX-02 (2154)

 

 

Columbia NX-02 var det andra rymdskeppet av klassen NX som var i tjänst under 2100-talet, liksom det andra skeppet som utrustats med warp-5-motorn. På tjänstgöringsmärket fanns texten "Audentes Fortuna Juvat" ("Framgång tillkommer de djärva").

 

Skeppet var under befäl av Erika Hernandez. Rymdskeppet hade förbättrats på en rad punkter i förhållande till Enterprise NX-01. Bl.a. ett mer avancerat polariserat pansar, utskjutningsrör för fotoniska torpeder på över- och undersidan av kroppen och fasstyrda pulskanoner.

 

Cold Station 12 (2154)

 

 

Cold Station 12 (C12) var en topphemlig anläggning placerad i en asteroid under 2100-talet. Den drevs gemensamt av människor och denubelaner under beskydd av Interspecies Medical Exchange. Anläggningen användes för att förvara farliga virus och patogener avsedda för forskningsändamål, liksom 1 800 genförstärkande embryon kvarlämnade från de Eugenetiska krigen. (Cold Station 12)

 

ISS Enterprise NX-01 (Spegeluniversumet 2155)

 

 

ISS Enterprise NX-01 var ett rymdskepp tillhörande Stjärnflottan och i tjänst för Jordimperiet under 2150-talet.

 

Enterprise var Jordimperiets flaggskepp och under befäl av Maximilian Forrest. Enterprise ingick i en styrka som närmast lydde under amiral Black, och ytterst under amiralen av flottan Gardner (Stjärnflottans överbefälhavare).

 

MACO-styrka ombord på ISS Enterprise NX-01 (Spegeluniversumet 2155)

 

 

Den militära kommandostyrkan MACO ingick i Jordimperiet under 2150-talet. Avdelningar ur styrkan tjänstgjorde ombord på Stjärnflottans skepp. Officerarna kunde tillträda poster upp till försteofficer. Medlemmarna i styrkan fungerade som vakter på bryggan, i fängelset och den speciella tortyrkammaren.

 

En avdelning var stationerad ombord på ISS Enterprise NX-01.

 

ISS Avenger (Spegeluniversumet 2155)

 

 

ISS Avenger NX-09 var ett rymdskepp av NX-klass i Stjärnflottan och Jordimperiet. Det deltog i strider mot rebellerna, och var en av flera farkoster som förstördes av USS Defiant (Constitution-klass) från det primära universumet.

 

Texten på tjänsgöringsmärket löd "Audentes Fortuna Imperi" ("Framgång tillkommer imperiet").

 

USS Kelvin (2233)

 

 

USS Kelvin NCC-0514 var ett rymdskepp av Kelvin-typ inom Stjärnflottan under 2200-talet. År 2233 var USS Kelvin under befäl av kommendör Richard Robau; hans försteofficer var örlogskapten George Kirk. Kirks hustru Winona var ombord på skeppet skeppet under sin graviditet (då hon väntade James T Kirk).

 

USS Enterprise (kommandoavdelningen, 2260-talet)

 

 

USS Enterprise NCC-1701 var en tung kryssare av klassen Constitution i drift under mitten av 2200-talet. Under sin tid i tjänst blev rymdskeppet det mest berömda av alla farkoster inom Stjärnflottan under 2200-talet.

 

Under sina fyrtio år i Stjärnflottan, med flera uppgraderingar och åtminstone två ombestyckningar, deltog skeppet i otaliga första kontakter, militära insatser och tidsresor. Skeppet blev närmast en legend under befäl av kommendör, senare amiral, James T Kirk mellan 2265 och 2285.

 

USS Enterprise förstördes över Genesisplaneten 2285. (Star Trek III: The Search for Spock)

 

Antares (kommandoavdelningen, 2266)

 

 

Antares NCC-501 var en kartläggningsfarkost från Federationen med en besättning på tjugo man som var i tjänst under mitten av 2200-talet. Under 2260-talet var kommendör Ramart kapten på Antares med försteofficeren Tom Nellis närmast under sig. (Charlie X)

 

USS Constellation (kommandoavdelningen, 2267)

 

 

USS Constellation NCC-1017 var ett rymdskepp av klassen Constitution och med en besättning på 430 personer. Skeppet var under befäl av flottiljamiral Matt Decker.

 

USS Constellation förstördes av Domedagsmaskinen år 2267 då det försökte undsätta planeten L-374 IV som var under anfall av maskinen. (The Doomsday Machine)

 

USS Exeter (kommandoavdelningen, 2268)

 

 

USS Exeter NCC-1672 var en tung kryssare av klassen Constitution i tjänst under 2200-talet och under befäl av kommendör Ronald Tracey.

 

Hela besättningen insjuknade efter att ha smittats av en bakterie på planeten Omega IV år 2267. Alla 400 besättningsmännen ombord utom kaptenen dog, varvid skeppet drev utan besättning runt planeten tills den hittades av USS Enterprise år 2268. Kaptenen arresterades senare för att ha brutit mot Huvuddirektivet. (The Omega Glory)

 

USS Defiant (kommandoavdelningen, 2268)

 

 

USS Defiant NCC-1764 var en tung kryssare av klassen Constitution i tjänst under mitten av 2200-talet. USS Defiant var ett av åtminstone tre rymdskepp i Stjärnflottan som burit detta namn.

 

Rymdskeppet som hade byggts vid Tranquility Base, Månen, gavs namnet Defiant för att hedra det brittiska krigsfartyget HMS Defiant från 1700-talet. (In a Mirror, Darkly)

 

Se även referens till USS Defiant under ISS Avenger ovan.

 

Epsilon IX Station (vetenskapsavdelningen, 2272)

 

 

Stationen Epsilon IX var ett kommunikationsnät och en subrymds sändarmottagare tillhörande Stjärnflottan ganska nära gränsen till Klingonimperiet och under befäl av kommendörkapten Branch. Under krisen med den nebulosaliknande gigantiska maskinen V'Ger i början av 2270-talet sände stationen detaljerad information till Stjärnflottans kommando om dess förehavanden och om insatser mot maskinen. Epsilon IX förstördes senare av V'Ger när den passerade i närheten och förmodligen misstolkade sensoravläsningarna från stationen som en fientlig handling. (The Motion Picture)

 

Starfleet Academy and USS Valiant (2372)

 

 

USS Valiant NCC-74210 var ett rymdskepp av klassen Defiant som skickades ut av Antares skeppsvarv år 2372. Det användes som utbildningsskepp av Stjärnflottans elitkadettkår Red Squad och var under befäl av kommendör Ramirez.

 

Det förstördes 2374 när det mot bättre vetande utmanade ett Jem'Hadar slagskepp. (Valiant)

 


(Huvudsaklig informationskälla: Memory Alpha)

Författare:
Text markerad med denna färg är ej kanon
Laddar... Laddar...
Facebook Twitter